POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI    2

 1. O splošnih pogojih 2
 2. Splošni pogoji rabe spletnega mesta 2

2.1. Starost uporabnika    2

2.2. Registracija in naročnina    3

2.3. Trajanje in prenehanje    3

2.4. Elektronske storitve    3

2.5. Pravice intelektualne lastnine    3

2.6. Prejete vsebine    4

2.7. Povezave do drugih spletnih mest    5

2.8. Uporaba spletne strani    5

2.9. Omejitev odgovornosti    5

 1. Pogoji prodaje 5

3.1. Splošni pogoji prodaje    5

3.2. Informacije o izdelkih    6

3.3. Preverjanje podatkov    6

3.4. Izvedba naročila in nakupa    6

3.5. Politika potrjevanja in sprejemanja naročil    7

3.6. Zavrnitev naročila    7

3.7. Načini plačila    8

3.8. Cene    8

3.9. Drugi povezani stroški    8

3.10 Dostava in čas dostave    9

 1. Vračilo in zamenjava 9

4.1. Preklic pred odpremo naročila    9

4.2. Vračilo in zamenjava    10

4.3. Vračilo denarja    11

4.4. Poškodovani in neustrezni izdelki    11

4.5. Omejitve    12

 1. Pristojna zakonodaja in reševanje sporov 12

ZASEBNOST IN PIŠKOTKI    12

 1. Obdelava podatkov ob obisku našega spletnega mesta in trgovine 13
 2. Obdelava podatkov ob registraciji 15
 3. Obdelava podatkov, če pri nas opravite nakup 16
 4. Obdelava podatkov, če ste naslovnik blaga ali storitev 18
 5. Obdelava podatkov na podlagi izpolnjevanja pravnih obveznosti 19
 6. Vaše pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov 19

DOSTAVA IN ČAS DOSTAVE    21

NAČINI PLAČILA    21

VRAČILO IN ZAMENJAVA    22

 1. Preklic pred odpremo naročila 22
 2. Vračilo in zamenjava 22
 3. Vračilo denarja 23
 4. Poškodovani in neustrezni izdelki 23
 5. Omejitve 24

SPLOŠNI POGOJI 

1. O splošnih pogojih

Splošni pogoji spletnega mesta in trgovine Benedetti Life (v nadaljevanju: spletno mesto ali benedetti.life) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). 

S spletnim mestom in trgovino benedetti.life (v nadaljevanju tudi: bendetti.life) upravlja podjetje Benedetti Life d.o.o., registrirano na naslovu Rožna dolina II/19, 1000 Ljubljana, matična številka: 8451249000, davčna številka SI69363200, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletnega mesta in trgovine benedetti.life, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med benedetti.life in kupcem. 

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa oziroma oddaje spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. 

2. Splošni pogoji rabe spletnega mesta

2.1. Starost uporabnika

Naše storitve niso namenjene mladoletnim osebam, oziroma osebam brez opravilne sposobnosti in/ali mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od 18 let ali glede na relevantna zakonska določila v državi svojega izvora nepolnoletni, vas prosimo, da se ne registrirate ali naročate na naše storitve. Če bomo ugotovili, da ste mlajši od 18 let ali vam v državi vašega izvora še ni bila dodeljena opravilna sposobnost (ali pa ste svojo starost v procesu registracije lažno navedli), bomo vaš uporabniški račun ali naročnino nemudoma preklicali.   

2.2. Registracija in naročnina

Če želite, se lahko se registrirate ali naročite na naše storitve in glasila, ki jih ponujamo na našem spletnem mestu. 

Ob registraciji ali naročilu morate navesti točne in resnične podatke. V primeru kakršne koli spremembe informacij, ki ste jih navedli ob registraciji ali naročanju, nas boste o tem nemudoma obvestili, da bodo naša sporočila res dosegla vas in ne koga drugega. 

Če sumite, da je prišlo do neavtorizirane rabe vašega uporabniškega računa ali kraje gesla, nas boste o tem takoj obvestili. Odgovornost nad varovanjem svojega gesla in kakršno koli rabo svojega uporabniškega računa je sicer na vaši strani. 

V skladu s temi Splošnimi pogoji in brez upoštevanja možnosti uporabe drugih pravnih sredstev, kot jih določa veljavna zakonodaja, je Benedetti Life upravičena, da vam v primeru neizpolnjevanja obveznosti teh splošnih pogojev po svoji presoji prekliče vašo registracijo in/ali naročnino in/ali blokira vaš račun in/ali zavrne, omeji ali prekine vaš dostop do spletnega mesta in spletne trgovine.

2.3. Trajanje in prenehanje

Vaša registracija ali naročnina na naše storitve in/ali e-novice začneta veljati po uspešnem zaključku postopka registracije ali naročnine.

Svojo registracijo ali naročnino na naše storitve in/ali e-novice lahko brez razloga po svoji volji kadar koli prekinete z e-sporočilom na info@benedetti.life ali s klikom na povezavo za odjavo, ki se nahaja v prejetem glasilu. Preklic registracije ali naročnine bomo potrdili.

V primeru kakršne koli bistvene kršitve teh splošnih pogojev, lahko brez poseganja po drugih pravnih sredstvih, ki jih določa veljavna zakonodaja, nemudoma prekinemo vašo registracijo ali naročnino ali jo kadar koli in po lastni presoji začasno prekličemo. O odpovedi ali začasni prekinitvi vas bomo obvestili po elektronski ali navadni pošti in vaš uporabniški račun bo deaktiviran.

2.4. Elektronske storitve

Nekatere izmed naših storitev zahtevajo uporabo elektronskih kanalov komuniciranja (npr. e-pošto, SMS sporočila, telefon). 

Strinjate se, da vas utegnemo v zvezi s storitvami kontaktirati preko SMS sporočil, elektronske pošte ali drugih sredstev komuniciranja. Pri tem prevzemate odgovornost plačila vseh morebitnih stroškov, ki vam jih v zvezi s tovrstno komunikacijo utegne zaračunati vaš ponudnik elektronskih storitev. 

2.5. Pravice intelektualne lastnine

Vsebine podjetja Benedetti Life, vključno z informacijami, značilnim dizajnom in znaki, deli, podobami, fotografijami, ilustracijami, slikami, dialogi, glasbo, zvoki, videi, dokumenti, besedili, grafičnimi prikazi, logotipi, blagovnimi znamkami, razlikovalnimi elementi tako imenovane tržne podobe ali katerim koli drugim materialom, ki se v kateri koli obliki nahaja na spletnem mestu Benedetti Life, vključno z meniji, spletnimi stranmi, grafikami, barvami, shemami, orodji, pisavami, oblikovanjem spletne spletnega mesta in spletne trgovine, diagrami, postavitvami, metodami, postopki, funkcijami in programsko opremo , ki so del spletnega mesta in spletne trgovine, so zaščitene z avtorskimi pravicami in vsemi drugimi pravicami intelektualne lastnine družbe Benedetti Life d.o.o. in/ali relevantnih imetnikov teh pravic.

Benedetti Life d.o.o. ima izključno pravico, da dovoli ali prepove kakršno koli reproduciranje (neposredno ali posredno, začasno ali stalno ali s katerim koli drugim sredstvom ali v kakršni koli obliki, v celoti ali delno) njenih vsebin. Reproduciranje vsebin spletnega mesta Benedetti Life, v celoti ali delno in v kakršni koli obliki, ni dovoljeno brez predhodnega pisnega soglasja Benedetti Life d.o.o. ali avtorjev dela, objavljenega na spletnem mestu ali v spletni trgovini. Benedetti Life d.o.o. ter avtorji del, ki so objavljena na spletnem mestu Benedetti Life so kadar koli upravičeni do avtorskih pravic, ki jih imajo do svojega dela in do nasprotovanja kakršnemu koli izkrivljanju ali drugim spremembam svojih del, ki lahko ogrozijo čast in ugled nosilcev avtorskih pravic. 

Uporabniki Benedetti Life so upravičeni do ogleda spletnih strani in spletne trgovine in njihovih vsebin. Prav tako so upravičeni do izvajanja začasnih dejanj reprodukcije, ki so prehodna ali naključna in predstavljajo bistven sestavni del prikaza spletnih strani Benedetti Life in njihovih vsebin in ki so brez neodvisnega gospodarskega pomena. Prav tako je uporabnikom dovoljeno brskanje po spletnem mestu in spletni trgovini za namen zakonite uporabe storitev, ki jih svojim uporabnikom nudi Benedetti Life.

2.6. Prejete vsebine

Strinjate se, da vsi predlogi, projekti, ideje, koncepti, fotografije, prispevki ali katere koli druge vsebine in materiali (z izjemo osebnih podatkov), ki se preko tega spletnega mesta ali na drug način razkrije ali pošlje Benedetti Life (v nadaljevanju: predloženo gradivo) niso zaupne narave. S predložitvijo takšnih gradiv dajete Benedetti Life je brezplačno, ne-ekskluzivno in mednarodno pravico do kopiranja, reproduciranja, objavljanja, razkrivanja, distribuiranja ali kakršne koli druge rabe, v celoti ali delno in za namene oglaševanja, promocije ali razvoja izdelkov.

Benedetti Life ni zavezana in ne bo zavezana: (i) ohranjanju zaupnost vseh predloženih gradiv; (ii) plačilu nadomestila za kakršno koli uporabo predloženega gradiva ali v povezavi z njim; (iii)  odzivanju na predložitev gradiva in/ali potrditev njegovega prejema.

Izjavljate in jamčite, da predloženo gradivo ne krši pravic tretjih oseb, ki izhajajo iz zakona in/ali pogodbe, vključno z, na primer, pravicami, ki se nanašajo na avtorje, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti, zaupnost in vse druge lastniške ali osebne pravice. 

S predložitvijo gradiv priznavate pravico, vendar ne obveznosti, da Benedetti Life kopira, reproducira, objavlja, razkriva, distribuira ali drugače uporablja predloženo gradivo ali njegov del za kakršenkoli namen, vključno z, na primer, oglaševanjem, promocijo, razvojem izdelkov ali v druge komercialne namene, pri čemer ne vi in ne katera koli tretji oseba ne more uveljavljati kakršne koli pravice do kakršnega koli nadomestila. Pri tem ste in boste odgovorni za vsebino katerega koli poslanega gradiva.

Benedetti Life si pridržuje pravico, da zavrne ali izbriše katero koli predloženo gradivo zaradi kakršnih koli razlogov ali brez njih, vključno z gradivom, ki po naši presoji krši te pogoje uporabe ali je lahko žaljiv, nezakonit ali krši pravice katere koli osebe ali subjekta ali škoduje ali ogroža varnost katere koli osebe ali subjekta. 

2.7. Povezave do drugih spletnih mest

To spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Benedetti Life nima vpliva na ta spletna mesta nima vpliva in ne odgovarja za dostopnost spletnih mest tretjih oseb ali za njihovo vsebino. 

Hiperpovezave do drugih spletnih mest in sklicevanje na informacije, izdelke ali storitve tretjih oseb, povezanih s to spletno stranjo, ne predstavljajo in se ne smejo na noben način interpretirati kot odobravanje teh spletnih mest, informacij, izdelkov ali storitev s strani Benedetti Life. Vsa vprašanja ali pripombe v zvezi s temi spletnimi stranmi je treba nasloviti na operaterje njihovih spletnih mest. 

2.8. Uporaba spletne strani

V skladu s temi splošnimi pogoji vam je omogočen dostop do spletnega mesta in spletne trgovine in v skladu s temi splošnimi pogoji morajo biti oddana tudi vsa vaša naročila.

Z vstopom na to spletno mesto in trgovino pristajate na komunikacijo v jeziku tega spletnega mesta.

Strinjate se, da boste spletno mesto in spletno trgovino uporabljali na način, ki ne škoduje nam, drugim uporabnikom ali tretjim osebam. V primeru kršenja splošnih pogojev, zlorabe spletnih strani ali njihove rabe v nenavadnem obsegu, si pridržujemo pravico, da brez predhodnega obvestila prekinemo ali omejimo vaš dostop do spletnega mesta in trgovine. Če imamo dober razlog za domnevo, da ste vpleteni v nezakonite dejavnosti ali ogrožate druge uporabnike ali varnost naših podatkov in zasebnosti, vam lahko dostop do spletnega mesta preprečimo.

Spletno stran in trgovino lahko začasno ukinemo, če se izkaže, da je to potrebno, na primer, za namestitev, spremembe ali vzdrževalna dela ali če to zahtevajo zakoni, predpisi ali organi ali če obstajajo drugi upravičeni razlogi za prekinitev. Prizadevamo si, da bi bile prekinitve delovanja čim krajše. Pridržujemo si pravico, da z upravljanjem spletnega mesta in trgovine prenehamo ali pa jo ponudimo javnosti v skladu z lastno presojo. 

Pristajate na samodejno preusmerjanje k lokalni različici spletnega mesta, če takšna možnost obstaja.

2.9. Omejitev odgovornosti

Benedetti Life v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli dejansko, posredno, neposredno, naključno ali drugačno škodo ali izgubo, ne glede na njeno naravo, ki izhaja iz uporabe spletnega mesta in spletne trgovine in njunih vsebin.

Podjetje Benedetti Life je oproščeno obveznosti izročitve v primeru posega višje sile. 

Benedetti Life zavrača vsako odgovornost za nepravilno ali neprimerno uporabo svojih izdelkov, ki jih naročijo stranke.

3. Pogoji prodaje

Pogoji prodaje urejajo ponudbo in prodajo izdelkov na našem spletnem mestu benedetti.life. Izdelke, kupljene na benedetti.life, prodaja neposredno Benedetti Life d.o.o.

3.1. Splošni pogoji prodaje

Ti splošni pogoji prodaje (v nadaljevanju: splošni pogoji) veljajo za vso prodajo izdelkov Benedetti Life (v nadaljevanju: izdelki) na spletnem mestu benedetti.life.

Prodaja izdelkov v skladu s temi splošnimi pogoji je na voljo le potrošnikom (v nadaljevanju: stranke ali naročniki), ki so fizične osebe, starejše od 18 let in spletno trgovino uporabljajo za namene, ki niso povezane z njihovo trgovsko, poslovno, obrtno ali strokovno dejavnostjo.

Jezik prodajnih pogodbenih razmerij, ki se izvajajo preko tega spletnega mesta, je določen z jezikom tega spletnega mesta.

Stranke morajo natančno prebrati te Splošne pogoje, ki so na tej spletni strani objavljeni z namenom, da jih stranke preberejo, potrdijo, shranijo in reproducirajo. Pogodbe o prodaji, sklenjene s strankami, bo podjetje Benedetti Life arhiviralo za obdobje hrambe, kot ga zahteva veljavna zakonodaja.

3.2. Informacije o izdelkih 

Informacije o izdelkih (skupaj z ustreznimi kodami izdelkov) in njihovih cenah so na voljo na tem spletnem mestu.

Z vsemi potrebnimi ukrepi bomo poskrbeli, da bodo vse podrobnosti, opisi in cene izdelkov, ki se pojavljajo na spletnih straneh trgovine, pravilni v času vnosa ustreznih informacij v sistem. Čeprav si prizadevamo za čim bolj tekoče posodabljanje spletne trgovine, se lahko zgodi, da informacije, vključno z opisi izdelkov, ki se pojavljajo na tej spletni strani in spletni trgovini ob določenem času, morda v trenutku oddaje naročila ne odražajo trenutnih razmer.

Če se vam zdi, da je izdelek, ki ste ga naročili pri nas, v nasprotju z opisom izdelka na spletni strani, je edino pravno sredstvo, ki ga imate na voljo, vračilo izdelka v skladu s temi splošnimi pogoji. Dokler vaše naročilo v skladu z našo politiko potrditve in sprejema naročil ni prejeto, cene in drugih sestavnih delov opisa izdelka ne moremo potrditi.

Slike in barve izdelkov, ki so na voljo za prodajo, skušajo biti čim bolj reprezentativni, vendar lahko spričo rabe brskalnika in/ali monitorja odstopajo od dejanskega videza izdelkov. 

Pri ustvarjanju izdelkov se poslužujemo izključno pravične trgovine in trajnostnih, ekoloških ter recikliranih tkanin. Te tkanine se izdelujejo v različnih serijah in pri različnih proizvajalcih, zato imajo lahko določene nekonsistentnosti, manjše pomanjkljivosti in ena serija se lahko razlikuje od naslednje, kar se odraža tudi v razlikah v naših izdelkih.

3.3. Preverjanje podatkov

Ob vašem nakupovanju izdelkov na benedetti.life, si, preden odpravimo vaše naročilo, pridržujemo pravico do preverjanja nekaterih podatkov, ki vključujejo a niso omejeni na: preverjanje vašega naslova, preverjanje pristnosti vaše identitete, preverjanje številke kreditne kartice in vaše kreditne sposobnosti ter preverjanje možnosti goljufije. S predložitvijo naročila, pristajate na te preverbe.

3.4. Izvedba naročila in nakupa

Če želite kupiti izbrane izdelke, natančno preberite te splošne pogoje in pravila o zasebnosti in piškotkih, ki so na voljo na spletnem mestu benedetti.life. Če splošnih pogojev ne sprejmete, ne morete opraviti nakupa in lahko spletno stran in trgovino kadar koli zapustite.

Za oddajo naročila za nakup enega ali več izdelkov morate izpolniti in predložiti spletni obrazec za naročilo. Tehnični koraki, potrebni za zaključek nakupa, so naslednji.

Prebrskajte našo spletno trgovino; naši izdelki so umeščeni v različne kategorije oziroma skupine. S klikom na določeno kategorijo se prikažejo vsi izdelki, zbrani v tej skupini. S klikom na izdelek se prikaže opis izdelka. Opis izdelka je sestavljen iz materiala/-ov iz katerih je izdelek narejen, njegove cene in kratkega opisa. Izdelke si lahko ogledate z različnih zornih kotov in preko različnih slik. Lahko kliknete na »razpredelnica velikosti«, in se seznanite kakšnim meram ustrezajo katere velikosti, ter nato s klikom na ustrezno velikost izberete tudi ta parameter. V košarico lahko s klikom na »dodaj v košarico« dodate kateri koli izdelek, ki ga želite kupiti. Izbrane izdelke lahko pregledate s klikom na »košarica« v denem zgornjem kotu spletne trgovine. Izbran izdelek lahko odstranite s klikom na voziček in nato s klikom na gumb "odstrani" poleg izdelka, ki ga želite odstraniti. Voziček avtomatično doda (ali spremeni) vsoto kupnine. 

Preden naročilo oddate, preverite izbrane izdelke in njihove količine.

Če naročila ne želite oddati, lahko kliknete na logotip spletne trgovine ali katero koli skupino izdelkov in košarico zapustite brez naročila.

Če želite oddati naročilo, kliknite »nadaljuj z naročilom«, »sprejmi pogoje« in »plačilo«.

Ko oddate naročilo, se ga obravnava v skladu z razdelkom »Politika potrjevanja in sprejemanja naročil«.

3.5. Politika potrjevanja in sprejemanja naročil

Naša spletna trgovina predstavlja povabilo k ponudbi za nakup naših izdelkov. Z oddajo naročila in plačilom nakupne cene in s tem povezanih stroškov, nam ponudite svoj nakup naših izdelkov. Potrdilo o prejemu vašega naročila vam bomo takoj po prejemu naročila poslali po elektronski pošti. 

Potrditev prejema vašega naročila NE pomeni, da je vaša naročilo sprejeto, ampak le, da ste uspešno oddali naročilo, da smo ga prejeli in da ga moramo pregledati. V primeru spremembe cene, opisa izdelka ali pomanjkanja zalog bomo z vami stopili v stik in preverili, ali so predlagane spremembe za vas sprejemljive. 

Potrdilo o prejemu naročila vsebuje podatke o vašem naročilu, ki vsebuje seznam kupljenih izdelkov, račun, osnovne informacije iz opisa izdelka, nakupno ceno in davke.

Preden naročilo sprejmemo, lahko zahtevamo tudi dodatne informacije ali preverjanja. 

Po ali skupaj s potrditvijo vašega naročila vam bomo poslali tudi »sprejem naročila«. »Sprejem naročila« predstavlja zavezujoč sporazum in bo vključeval seznam kupljenih izdelkov, osnovne informacije iz opisa izdelkov, kupnino in davke, račun, podatke o dostavi ter naše splošne pogoje.

S sprejemom naročila ste uspešno oddali naročilo in pogodba med vami in nami se šteje za sklenjeno. 

3.6. Zavrnitev naročila

O zavrnitvi vašega naročila boste obveščeni na vaš kontaktni elektronski naslov.

Zavrnitev naročila je lahko posledica enega od naslednjih vzrokov:

 • Naročenega izdelka ni na zalogi
 • Nismo uspeli pridobiti avtorizacije za vaše plačilo
 • Ugotovljena je bila napaka pri ceni ali opisu izdelka
 • Obstoj carinskih ali dostavnih omejitev v vašo državo
 • Ne izpolnjujete meril za upravičenost (npr. starost), kot jih navajajo splošni pogoji poslovanja
 • Niste nam predložili oziroma zagotovili dodatnih informacij oziroma preverb

V primeru zavrnitve naročila, se vam plačilo, v kolikor obstaja, povrne v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v štirinajstih (14) dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi.

Prizadevamo si za vzpostavljanje čim prijetnejše uporabniške izkušnje. Žal vam ne moremo zagotoviti, da bodo vaša naročila tudi prejeta in/ali sprejeta. 

3.7. Načini plačila

Stranke lahko plačilo naročenih izdelkov v naši spletni trgovini opravijo s kreditno kartico ali PayPalom. Sprejemamo plačila z naslednjimi kreditnimi karticami: Visa, MasterCard, American Express, Discovery, Diners Club, Maestro in JCB.

Stranka jamči, da ima za uporabo izbranega načina plačila vsa potrebna pooblastila in ustrezno količino razpoložljivih sredstev na kartici. Kartične goljufije so nezakonite in se jih ustrezno preganja. 

Z naročilom v naši spletni trgovini dovolite benedetti.life izvedbo bremenitev na vaši kreditni kartici za znesek celotne cene blaga, ki ste ga kupili.

Kreditna kartica stranke bo s transakcijo obremenjena šele: (i) po preverjanju podatkov o kreditni kartici; (ii) ko je pooblastilo za bremenitev kartice prejeto od izdajatelja kartice, ki jo je uporabil kupec, (iii) ko je bila razpoložljivost izdelka potrjena in (iv) ko ne obstajajo nobene okoliščine, ki bi zahtevale zavrnitev naročila.

Ob oddaji naročila razen začasnega plačila, ki je potrebno za preverjanje veljavnosti kreditne kartice, bremenitev kartice ne bo izvedena. Po izvršitvi naročila bo začasen strošek preklican in nadomeščen z zneskom, ki ga mora plačati stranka. To začasno plačilo bo preklicano tudi v primeru preklica naročila.

Vsi imetniki kreditnih kartic so predmet preverjanja veljavnosti in avtorizacije s strani izdajatelja kartice. Če izdajatelj vaše plačilne kartice odkloni odobritev plačila, nismo odgovorni za kakršno koli nastalo zamudo ali odsotnost dostave iz tega razloga. V primeru, da iz katerega koli razloga kartice ni mogoče bremeniti z zneskom naročila, pogodba ne bo sklenjena in naročilo bo preklicano (nepotrjeno).

3.8. Cene

Veljavna cena izdelka je tista, ki je prikazana v spletni trgovini na dan, ko naročnik odda naročilo. Cene se lahko spremenijo. Pred pošiljanjem ustreznega obrazca za naročilo vedno preverite končno ceno prodaje. Vse cene v spletni trgovini so zapisane v evrih.

3.9. Drugi povezani stroški

DDV

Cene za izdelke, ki se odpošiljajo na destinacije v Evropski uniji (EU), vključujejo davek na dodano vrednost v višini 22%.

Javne dajatve

Cene za izdelke, ki so odposlani v države izven EU, ne vključujejo uvoznih in ostalih dajatev. Poravnava tovrstnih davčnih bremen je obveznost stranke, ki je izdelek naročila v državo izven EU. Vse cene so predmet dajatev, kot jih določijo ustrezni organi v skladu z zakonodajo, ki je veljavna v določenem prostoru in času. Dodatni stroški (carine, dajatve, davki, posredniški stroški itd.) se lahko zaračunavajo ne glede na destinacijo pošiljanja. Za takšne stroške ne odgovarjamo, razen če ni izrecno navedeno drugače.

Bančne pristojbine

Za bančna nakazila se lahko zahtevajo dodatne provizije, ki jih ob nakupu ni mogoče predvideti. Za plačilo teh stroškov odgovarjate sami v skladu s sporazumom, ki ga imate s svojo banko.

Zamudne obresti

Izdelke odpremljamo šele po prejemu plačila zanje. Če iz takšnega ali drugačnega razloga na vašem uporabniškem računu nastane dolg, vam zaračunamo zakonito obrestno mero in si pridržujemo pravico do pobota takšnega zneska s plačilom, ki ste ga namenili za naročilo novih izdelkov.

3.10 Dostava in čas dostave

Za vse nakupe ponujamo brezplačno mednarodno dostavo, ki vključuje vse stroške upravljanja za katero koli naročilo kakršne koli velikosti. Naročila bodo s strani kurirske službe dostavljena na naslov, ki ga stranka navede v procesu spletnega nakupa.

Predviden čas dostave je 7-21 delovnih dni.

Čas dostave lahko variira glede na izdelek, njegovo razpoložljivost, državo dobave, pogoje prevoznika in druge morebitne praktične dejavnike. Navedeni čas dostave se nanaša na povprečje in ne predstavlja garancije dostavnega časa. V primeru počitniških konic si pridržujemo pravico, da predvidenemu času dostave dodamo nekaj dni.

Z oddajo naročila sprejemate pogoje naših dostavnih služb. Za več informacij, se obrnite na splošne pogoje prevoznikov, ki so na voljo pri TNT, DHL in Pošti Slovenije ali pa se obrnite na info@benedetti.life.

V primeru neskladij med temi splošnimi pogoji in pogoji prevoznika veljajo ti splošni pogoji. Če izdelek v roku 2 mesecev po datumu sprejema naročila ni bil dostavljen, lahko naročilo prekličete tako,  da nam pošljete sporočilo na info@benedetti.life. Če ste se v teh okoliščinah odločili za preklic, vam bomo stroške povrnili v treh (3) delovnih dneh po preklicu. Če ste po prejemu povračila prejeli naročeni izdelek, imate pravico, da ga brez dodatnih doplačil zadržite.

4. Vračilo in zamenjava

4.1. Preklic pred odpremo naročila

Našim strankam nudimo možnost, da svoje naročilo prekličejo, preden je le-to odpremljeno.  Ko je naročilo potrjeno, ga ni več mogoče preklicati. Po potrditvi naročila nas mora kupec o svoji nameri preklica obvestiti na info@benedetti.life. Če naročilo še ni bilo odpremljeno, bomo preklic naročila registrirali. Kupcu bomo nato vrnili denar preko plačilnega sredstva, ki je bilo uporabljeno za plačilo naročila.

PayPal naročila zahtevajo administrativno provizije, ki znaša do 10,00 EUR in se plačuje PayPal Inc., zato vam tega dela stroška ne moremo povrniti.

Če je po obvestilu kupca blago že odpremljeno, stopi v veljavo naša politika vračil.

4.2. Vračilo in zamenjava

Upamo, da boste z našimi izdelki zadovoljni. V nasprotnem primeru ste kot naša stranka upravičeni do preklica svojega naročila in vračila izdelkov, v kolikor nam v roku štirinajstih (14) dni  po datumu dobave blaga pošljete uradno pisno obvestilo o vračilu. Za vse menjave, vračila ali povračila nas morate obvestiti na info@benedetti.life v zgoraj omenjenem roku. Če obvestila o vračilu ali zamenjavi ne bomo prejeli, bomo vaš sprejem blaga po preteku tega roka obravali kot dokončen.

Vse stroške pošiljanja, ki so povezani z vračanjem izdelkov, krije stranka. Prosimo, ne pozabite obvestiti prevoznika, da je blago, ki ga pošiljate nazaj, vračilo.

Izdelke vrnete na naslednji naslov:

BENEDETTI LIFE d.o.o.

Rožna dolina 2/19

1000 Ljubljana

Slovenija

Vračilo blaga sprejmemo pod pogojem, da se izdelek nahaja v svojem izvornem stanju in zgolj z naslova, na katerega je bilo naročilo poslano. To pomeni, da izdelek ni bil nošen, pran ali poškodovan, na njem pa so še vedno pritrjene vse identifikacijske in druge oznake. Izdelek mora biti vrnjen v svoji izvorni embalaži in z vsemi originalnimi dodatki.

Do trenutka prejema vrnjenih izdelkov ste zanje odgovorni vi, zato vas prosimo, da jih skrbno zapakirate in odpremite. Poskrbite, prosimo, da bo blago v tranzitu ustrezno zaščiteno, saj boste odgovorni za vsako morebitno škodo, ki se utegne pripetiti preden pošiljka prispe na naš naslov. Poškodovanih ali umazanih vračil ne bomo sprejeli in bodo (na vaše stroške) vrnjena vam, vračilo denarja pa bo zavrnjeno. Pridržujemo si pravico, da za morebitno nastalo škodo na izdelkih zahtevamo odškodnino.

Zamenjava izdelka za izdelek druge velikosti ali barve je brezplačna. Možnost menjave za drugo velikost ali barvo je odvisna od tega, ali je izdelek na zalogi. Za organizacijo in poštne stroške vračila izdelka mora stranka poskrbeti sama, stroške dostave novega izdelka pa pokrijemo mi. Prosimo, da na transportnem obrazcu jasno navedete, da se artikel vrača v zamenjavo, sicer lahko nastanejo dodatni stroški uvoznih dajatev. Na uvozne davke in dajatve nimamo vpliva. Bodite pozorni pri navedbi države svojega naslova, saj stroške ponovne dostave izdelka, ki je bil napačno naslovljen, zaračunavamo. 

Ob prevzemu izdelkov za zamenjavo bomo stranko o tem obvestili po e-pošti, zamenjava pa bo opravljena v roku sedmih (7) delovnih dni. Izdelek bo dobavljen glede na njegovo razpoložljivost. Prosimo, upoštevajte, da gredo lahko izmenjave na naslovih zunaj Evropske unije znova skozi carinski postopek in so lahko znova obdavčene. V izogib dvojnemu plačilu dajatev vas prosimo, da shranite vse dokumente uvoznih dajatev, če boste morda morali dokazovati, da ste te obveznosti že poravnali. Na dodatne stroške v zvezi s carinami in uvoznimi dajatvami nimamo nobenega vpliva.

4.3. Vračilo denarja

Ko bomo vrnjene izdelke prejeli in potrdili, da se nahajajo v prvotnem stanju, vam bomo vsa prejeta plačila vrednosti blaga v času nakupa povrnili v treh (3) delovnih dneh.

Vračilo denarja za naročila, poravnana prek PayPal-a, vključuje odbitek administrativnih stroškov, ki jih v vrednosti do 10 Evrov zaračuna PayPal Inc.

V primeru, da vrnjeni izdelki niso v originalnem stanju in zato ne morejo v ponovno prodajo, si pridržujemo pravico, da vračilo denarja v celotni ali delno zavrnemo.

Vračilo kupnine se izvede z načinom plačila prvotne transakcije.

Finančno vračilo na kartico je odvisno od časa obdelava vaše banke in lahko traja do trideset (30) delovnih dni. Čas vračila se lahko med posameznimi izdajatelji kartic zelo razlikuje, na kar benedetti.life nima nikakršnega vpliva.

Pri vračilih uvoznih dajatev in davkov izven EU ne sodelujemo. Za možnost tovrstnih povračil se obrnite na ustrezen lokalni urad. Ker ta možnost ni na voljo v vseh državah, vam svetujemo, da za morebitna vračila dajatev na vrnjene izdelke najamete carinskega posrednika.

4.4. Poškodovani in neustrezni izdelki

Vsak izdelek se pred odpremo pregleda. Vsak odpremljen izdelek mora biti brezhiben in mora ustrezati opisu proizvoda in njegovim lastnostim, kot so navedene v naši spletni trgovini. 

Če prejmete poškodovan izdelek, najprej preverite embalažo in ugotovite, če je bil izdelek morda poškodovan med prevozom. Če vse kaže na to, da je bil izdelek poškodovan med prevozom, nas v 48 urah o tem obvestite na info@benedetti.life. Obdržite embalažo, v kateri smo vam izdelek poslali, in nam, če je mogoče, pošljite fotografijo in/ali video poškodovanega izdelka in embalaže.

Če menite, da je bil izdelek, ki ste ga prejeli, poškodovan pred tranzitom ali ne ustreza navedenemu opisu in značilnostim, nas morate takoj in najpozneje v 2 (dveh) tednih od prejema o tem obvestiti na e-naslov info@benedetti.life. Če nas o takšni ugotovitvi ne obvestite v 2 (dveh) tednih od prejema pošiljke, izgubite pravico do reklamacije.

V vašem obvestilu morate jasno navesti in opisati poškodbo ali neskladnost izdelka, številko naročila in, če je mogoče, priložiti sliko ali videoposnetek izdelka. Naslov za vračilo izdelka je: 

BENEDETTI LIFE d.o.o.

Rožna dolina 2/19

1000 Ljubljana

Slovenija

Odgovorni smo za kakršne koli poškodbe ali neskladja, ki obstajajo v času dostave izdelka. Vrnjeni izdelek bomo skrbno pregledali in vas v razumnem času po elektronski pošti obvestili, ali je bilo vaše vračilo upravičeno ali ne. V primeru upravičenega vračila, bomo pričeli s postopkom delnega ali celotnega povračila ali zamenjave izdelka – odvisno od zahteve, kis te jo navedli. Če poškodbe in ostale nesprejemljive značilnosti niso posledica vaših dejanj ali opustitev le-teh, bomo izdelek zamenjali brezplačno, razen če to ni mogoče. V tem primeru vam bomo kupnino povrnili v celoti, vključno s stroški pošiljanja. Vračilo kupnine se izvede s plačilno metodo, ki je bila uporabljena pri prvotni transakciji.

Pravice iz tega razdelka se ne udejanijo, če ste vi (ali katera koli tretja oseba pod vašim nadzorom) s svojim dejanjem ali opustitvijo le-tega povzročili poškodbo ali drugo neskladje z izvornimi karakteristikami izdelka. 

4.5. Omejitve

Pridržujemo si pravico do zavrnitve vračil ali menjav, ki niso v skladu z zgoraj navedenimi pogoji in zahtevanimi postopki. Če vaša zahteva za vračilo ali zamenjavo ne bo odobrena, bomo izdelek na vaše stroške vrnili na vaš naslov in zavrnili vračilo plačila. 

S kakršnimi koli vprašanji, pomisleki ali poizvedbami, se obrnite na info@benedetti.life.

5. Pristojna zakonodaja in reševanje sporov

Splošni pogoji in pogodbe, sklenjene s strankami, se urejajo in razlagajo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

V primeru kakršnih koli nesoglasij, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev ali v zvezi z njimi, ali zaradi kršitve teh pogojev, se stranki najprej dogovorita, da bosta spor poskušali rešiti sporazumno in izven sodišča.

Če želi stranka spor razrešiti s posredovanjem ali s katero koli drugo obliko alternativnega reševanja sporov, lahko Benedetti Life na to pristane, nikakor pa se Benedetti Life na tovrstne pobude ni tudi dolžna odzvati. 

ZASEBNOST IN PIŠKOTKI

V tem dokumentu so navedene informacije o tem, katere osebne podatke pri družbi Benedetti Life d.o.o., matična številka 8451249000 (v nadaljevanju samo kot »mi«) obdelujemo, na kakšni podlagi obdelujemo te podatke, v kakšne konkretne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.  

Če uporabljate naše storitve, zbiramo različne vrste vaših podatkov, kot so vaše uporabniško ime in geslo, vaši kontaktni podatki in druge nastavitve. Sledimo temu, kakšne artikle si ogledujete v naši spletni trgovini, preko katere naprave ter katere izmed naših ponudb, posredovanih preko e-pošte, so vas zanimale. Na podlagi tega izdelujemo dodatne podatke, da bi vam lahko posredovali ponudbe po vaši želji ter da bi lahko v prihodnje našo spletno trgovino in storitve še izboljšali. Če pri nas opravite nakup oziroma si ustvarite račun, obdelujemo tudi ime in priimek, vaša naročila in podatke, ki si jih nastavite na svojem računu.

Obdelujemo naslednje osebne podatke:

 1. identifikacijski podatki, ki obsegajo predvsem ime in priimek, uporabniško ime in geslo ter ID za DDV, če ste pravna oseba;
 2. kontaktni podatki, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopimo v stik z vami, predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun in vaše profile na družbenih omrežjih;
 3. vaše nastavitve, ki obsegajo podatke o vašem računu, predvsem shranjene naslove za dostavo, profile, naročila na novice, članstva v programih zvestobe, nakupovalne sezname, iskane artikle (»zanima me«, »sledi ceni«), vaše ocene in komentarje o artiklih in storitvah;
 4. podatke o vaših naročilih, ki obsegajo predvsem podatke o naročenih artiklih in načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatke o reklamacijah;
 5. podatke o vaših spletnih navadah, vključno s primeri, ko po spletu brskate preko naše mobilne aplikacije, predvsem podatke o artiklih in storitvah, ki jih iščete, povezavah, na katere klikate, načinu iskanja in pomikanja po naši spletni strani in podatke o napravah, s katerih dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični parametri, kot je operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica le-tega ter podatke, pridobljene iz piškotkov in podobnih tehnologij za prepoznavanje naprav;
 6. podatke o vašem vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih pošiljamo, predvsem čas, potreben za odprtje sporočila in podatke o napravah s katerih dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični parametri, kot je operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica le-tega;
 7. izpeljane podatke, med katere sodijo osebni podatki, pridobljeni iz vaših nastavitev, podatki o artiklih, ki jih pri nas kupite, podatki o vaših spletnih navadah in vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih pošiljamo; gre predvsem za podatke o spolu, starosti, finančnih razmerah, potrošniških navadah in odnosu do različnih artiklov in storitev;

Vaše osebne podatke obdelujemo v različnih situacijah za različne namene. Če obiskujete spletne strani naše spletne trgovine, na katerih uporabljamo tudi piškotke, vaše podatke uporabljamo predvsem za ugotavljanje števila obiskovalcev in izboljševanje naših storitev. Če ste pri nas registrirani, vaše podatke uporabljamo za vodenje vašega računa in zagotavljanje s tem povezanih funkcionalnosti. Če pri nas opravite nakup, vaše podatke uporabljamo za obdelavo vašega naročila, zaščito naših pravnih zahtevkov in izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti. S pomočjo vaših kontaktnih podatkov in drugih podatkov vam hkrati lahko prikazujemo in pošiljamo naše prilagojene ponudbe. Z vašim soglasjem podatke posredujemo tretjim osebam za prikazovanje ponudbe na drugih spletnih straneh kot tudi za to, da bi vam omogočili dostop do nekaterih dodatnih storitev. Do obdelave vaših osebnih podatkov imamo pravico na podlagi priprave ali izvajanja pogodbe z vami, upoštevanja pravnih obveznosti, naših zakonitih zahtevkov ali pa vašega soglasja.

V okviru naše dejavnosti obdelujemo osebne podatke za različne namene in v različnem obsegu, in sicer brez vašega soglasja na podlagi izvajanja pogodbe, našega zakonitega interesa ali z namenom izpolnjevanja pravnih obveznosti, oziroma na podlagi vašega soglasja. Kakšno obdelavo podatkov lahko izvajamo brez vašega soglasja, je odvisno od tega, s kakšnim namenom je ustrezna obdelava povezana in v kakšnem odnosu do nas nastopate – ali ste samo obiskovalec naše spletne trgovine, se pri nas registrirate ali pa kaj kupite. Vaše podatke lahko obdelujemo tudi v primeru, če ste naslovnik blaga ali storitev, ki so bili pri nas naročeni, če z nami komunicirate oziroma obiščete naše prevzemno mesto.

1. Obdelava podatkov ob obisku našega spletnega mesta in trgovine

Če obiščete našo spletno trgovino, v vašo napravo shranjujemo in posledično iz nje beremo majhne datoteke, kot so piškotki. Piškotek je majhen skupek črk in števk, ki ga hranimo na vašem spletnem brskalniku ali trdem disku vašega računalnika. Nekateri piškotki nam omogočajo medsebojno povezavo vaših aktivnosti med brskanjem po naših straneh od trenutka, ko odprete okno spletnega brskalnika, vse do trenutka, ko ga zaprete. V trenutku, ko zaprete okno spletnega brskalnika, se pripadajoči piškotki izbrišejo. Nekateri piškotki pa ostanejo v napravi za nastavljen čas in se aktivirajo pri vsakem obisku spletnih strani, ki so pripadajoče piškotke ustvarile. Nadalje uporabljamo tudi spletne signale (ki so poznani tudi kot »web beacons«). Gre za majhne slike, ki imajo podobno funkcijo kot piškotki. V primerjavi s piškotki, ki so shranjeni na trdem disku vašega računalnika, so spletni signali sestavni del spletnih strani. O vseh tovrstnih tehnologijah bomo zaradi poenostavitve v tem dokumentu v nadaljevanju govorili le kot o piškotkih. Piškotke v vašo napravo shranjujemo, tiste, ki so jih v vašo napravo shranile naše spletne strani, pa tudi beremo. V nadaljevanju tega dokumenta bomo zaradi poenostavitve govorili le o shranjevanju.

Nekatere piškotke neposredno v vašo napravo shranjujejo naše spletne strani. Takšni piškotki nam pomagajo: z vašo identifikacijo pri preklapljanju med posameznimi spletnimi stranmi naše domene ter pri ponovnih obiskih. Na ta način ne prihaja do izbrisa vaše nakupovalne košarice in si lahko zapomnimo vašo prijavo preko konkretne naprave ter ne zahtevamo ponovnega vnosa e-naslova in gesla. Hkrati lahko shranimo podatek o tem, katero različico naših spletnih strani naj prikažemo, če je v danem trenutku na voljo več različic; da ugotovimo, če ste nam podelili soglasje v skladu s tem dokumentom, oz. če ste se npr. odločili za sodelovanje pri konkretni raziskavi; pri zagotavljanju varnosti, npr. da lahko preverjamo, da ni prišlo do zlorabe vaše povezave do naše spletne domene in da nekdo ne posluje v vašem imenu; pri ugotavljanju, preučevanju in odstranjevanju napak ter pomanjkljivosti naših spletnih strani.

Tovrstni piškotki in druge datoteke so nujno potrebni za delovanje naše spletne trgovine. Če boste na svojem brskalniku onemogočili piškotke, se lahko zgodi, da naše spletne strani ne bodo delovale pravilno, zaradi česar vam ne bomo mogli ponujati artiklov iz naše ponudbe ter storitev.

V vašo napravo shranjujemo tudi piškotke z naših spletnih strani, ki nam omogočajo: slediti številu obiskov naših spletnih strani ali posameznih vsebin, ustvarjati statistike in preglede ter meriti učinkovitost oglasov; prikazovati različne variante naših spletnih strani, če testiramo nove funkcionalnosti; prilagajati vsebino našega spleta vašim potrebam, npr. prednostno prikazovati artikle, ki ste jih že iskali, in prikazovati druge ponudbe po vaših željah na naših spletnih straneh;

Omogočamo tudi shranjevanje piškotkov tretjim stranem, ki jih lahko uporabijo: za zbiranje podatkov o vašem obnašanju na naših oziroma drugih spletnih straneh; za prikazovanje prilagojenih ponudb in prikrojenih oglasov v okviru oglaševalskih in družbenih omrežij na drugih spletnih straneh izven naše domene; za povezovanje z družbenimi omrežji, kot je Facebook, vključno s samodejno prijavo, zagotavljanjem funkcij, kot je „Všeč mi je“, prikazovanjem prilagojenih ponudb in prikrojenih oglasov na družbenih omrežjih ter drugih spletnih straneh izven našega spleta.

Za namen prikazovanja prilagojenih ponudb in prikrojenih oglasov v okviru oglaševalskih in družbenih omrežij na drugih spletnih straneh izven naše domene, oglaševalskim in družbenim omrežjem posredujemo tudi podatke o vašem obnašanju na spletu. Takšnim partnerjem pa ne posredujemo vaših identifikacijskih podatkov. 

Če uporabe piškotkov tretjih strani in posredovanja vaših podatkov oglaševalskim in družabnim omrežjem pod zavihkom Nastavitve zasebnosti ne onemogočite in po našem opozorilu kliknete na kakršno koli povezavo na naših spletnih straneh (izven okvirčka z opozorilom) oziroma kliknete na tipko „Razumem“, ki je sestavni del opozorila, se šteje, da se strinjate z uporabo navedenih piškotkov in posredovanjem vaših podatkov oglaševalskim in družabnim omrežjem. Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete s prepovedjo te funkcije pod zavihkom Nastavitve zasebnosti.

Če obiščete spletno mesto in trgovino benedetti.life podatke o vašem obnašanju na spletu obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) za namene:

 • pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje spletno trgovino izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas;
 • ustvarjanja statistik in pregledov, predvsem sledenja številu obiskov naših spletnih strani oz. posameznih vsebin in merjenja učinkovitosti oglasov; naš zakoniti interes je v tem smislu merjenje učinkovitosti naših spletnih strani in stroškov za oglaševanje; v ta namen lahko preko vašega obnašanja na spletu pridobivamo in uporabljamo še druge izpeljane podatke; oziroma lahko izpeljane podatke posredujemo svojim partnerjem za obračunavanje provizije
 • testiranja novih funkcij in aplikacij pred uvedbo, da se lahko izognemo težavam z delovanjem teh novosti med dejanskim obratovanjem, ki bi lahko poslabšale vašo nakupovalno izkušnjo pri nas; naš zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje naših storitev za vas;
 • ukrepov proti napadom na naše spletne strani in ogrozitvi njihovega delovanja ter za zagotavljanje varnosti vaših podatkov; naš zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje naših storitev za vas ter varnost vaših podatkov.

Podatke o vašem obnašanju na spletnih straneh ne pridobivamo samo preko piškotkov. Dopolnjujemo jih tudi z naslednjimi podatki:

Podatke o vašem obnašanju na spletnih straneh obdelujemo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja), in to v namen priprave prilagojenih ponudb in prikrojenih oglasov, ki jih prikazujemo na spletu. Naš zakoniti interes je v tem primeru čim bolje prikrojena in kar se da učinkovita ponudba za vas. Imenovane podatke v ta namen razširjamo tudi s pomočjo analize in iz njih pridobivamo izpeljane podatke. V skladu s temi podatki lahko razvrščamo naše uporabnike v različne skupine, pri čemer vsaka skupina prejema lastne prikrojene ponudbe. Če nato pri nas še kaj kupite, bomo v ta namen dodatno uporabili tudi podatke o vaših naročilih.

V ta namen uporabljamo osebne podatke 1 mesec. To funkcijo lahko kadarkoli izklopite pod zavihkom Nastavitve zasebnosti.

2. Obdelava podatkov ob registraciji

Da vas lahko registriramo, morate obiskati našo spletno stran in trgovino, zato se na vas nanašajo obdelave podatkov opisane pod zavihkom obdelave podatkov ob obisku spletnega mesta in trgovine. Če se registrirate, se obdelava podatkov razširi še na naslednji način:

Če si ustvarite račun na spletnem mestu benedetti.life, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) na podlagi izvajanja pogodbe z vami (brez vašega soglasja), da lahko vodimo vaš uporabniški račun. Pogodba, na kateri temelji naša obdelava, se izoblikuje sočasno z vašim računom. Osebne podatke v ta namen uporabljamo celoten čas obstoja vašega računa, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

Če si v spletni trgovini mimovrste.com ustvarite račun, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup, tudi če opravite nakup brez, da bi se vpisali v svoj račun) in podatke o vašem obnašanju na spletu ter obnašanje pri branju e-sporočil tudi na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja), in to za namene:

 • pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas in
 • posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov, ki vam jih lahko pošiljamo preko elektronske pošte, SMS sporočil in družbenih omrežij oziroma sporočamo po telefonu ali preko drugih elektronskih naprav oziroma pošiljamo preko navadne pošte ali pa prikazujemo na naših spletnih straneh; naš zakoniti interes je v tem primeru učinkovita promocija naših artiklov in storitev.

Da vam lahko pripravimo ponudbo po meri, vse zgoraj navedene podatke analiziramo in iz njih pridobivamo druge izpeljane podatke, ki jih uporabljamo v ta namen. Na ta način lahko uporabljamo tudi podatke o vašem obnašanju na spletu, ki smo jih pridobili pred vašo registracijo, podatke o vašem obnašanju na spletu pa lahko zbiramo tudi, če se niste prijavili (npr. če vas identificiramo s pomočjo piškotkov). V skladu s temi podatki lahko razčlenjujemo naše uporabnike v različne skupine, pri čemer vsaka skupina prejema lastne prikrojene ponudbe.

To funkcijo lahko kadarkoli izklopite pod zavihkom Nastavitve zasebnosti.

Na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) lahko vaše nastavitve uporabimo tudi za testiranje novih funkcij in aplikacij še pred uvedbo, kot je opisano v razdelku obdelava podatkov ob obisku našega spletnega mesta in trgovine.

V ta namen vaše osebne podatke uporabljamo v času obstoja vašega računa, ki ga lahko kadarkoli izbrišete. 

3. Obdelava podatkov, če pri nas opravite nakup

Da pri nas lahko opravite nakup, morate obiskati našo spletno trgovino, zato se na vas nanašajo obdelave opisane pod zavihkom obdelava podatkov ob obisku našega spletnega mesta in trgovine. Če pri nas opravite nakup, se obdelava podatkov razširi še na naslednji način:

Če pri nas kot fizična oseba opravite nakup, obdelujemo vaše osebne podatke v namen obdelave vašega naročila. Gre za identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih. Če imate pri nas uporabniški račun, lahko v ta namen uporabimo tudi vaše nastavitve.

Če pri nas opravite nakup kot zastopnik pravne osebe, obdelujemo iste podatke v isti namen na podlagi našega zakonitega interesa, ki temelji na sklenitvi in izvajanju pogodbe z osebo, ki jo zastopate.

Uporaba podatkov v namen obdelave vašega naročila pomeni, da podatke uporabimo posebej za:

 • možnost dokončanja naročila na spletu, tj. da se npr. ne izbrišejo artikli, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico, ali pa podatki iz naročila v pripravi;
 • možnost komunikacije z vami, npr. odpošiljanje potrdil za naročila oziroma opozarjanje na odpremo artiklov;
 • potrebe plačila za blago,
 • potrebe dostave blaga; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi našim transportnim partnerjem, in sicer izključno za potrebe dostave tega blaga.
 • v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve; 
 • v zvezi z vašimi drugimi zahtevami, ki jih naslavljate na nas, če z nami komunicirate preko različnih kanalov.

V ta namen osebne podatke uporabljamo v času, ki je nujno potreben za obdelavo vašega naročila oz. rešitev pogodbenih obveznosti, kot so reklamacije.

Če pri nas opravite nakup, hranimo vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih na podlagi našega zakonitega interesa (brez vašega soglasja) za namene varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora. Naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in pa nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev.

Nadalje na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) za namene:

  • pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas in

 • prilagajanja funkcij naše spletne domene vašim potrebam, da bi vam lahko pri nakupu ponudili npr. najbližja prevzemna mesta, vse to na podlagi našega zakonitega interesa, ki temelji na izboljševanju in prilagajanju naših storitev; v ta namen obdelujemo tudi vaš IP naslov in iz njega izpeljano lokacijo,
 • posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov, ki vam jih lahko pošiljamo preko elektronske pošte, SMS sporočil in družbenih omrežij oziroma sporočamo po telefonu ali preko drugih elektronskih naprav oziroma pošiljamo preko navadne pošte; naš zakoniti interes je v tem primeru učinkovita promocija naših artiklov in storitev. Da vam lahko pripravimo ponudbo po meri, vse zgoraj navedene podatke (tj. vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih) analiziramo in iz njih pridobivamo druge izpeljane podatke, ki jih uporabljamo v ta namen. V skladu s temi podatki lahko razčlenjujemo naše uporabnike v različne skupine, pri čemer vsaka skupina prejema lastne prikrojene ponudbe. Če pri nas niste registrirani, pa za pripravo ponudb, ki vam jih posredujemo, ne uporabljamo podatkov o vašem obnašanju na spletnih straneh.

  V namen oblikovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov, ki jih prikazujemo na spletnih straneh, kot je opisano v razdelku obdelovanje podatkov ob obisku spletnega mesta in trgovine uporabljamo tudi podatke o vaših naročilih.

Za zaščito pravnih zahtevkov in ohranjanje naših notranjih evidenc in kontrol obdelujemo podatke za obdobje 3 let in še 1 leto potem v zvezi s terjatvami, ki so uveljavljene do konca zastaralnega roka. V primeru pravnih, upravnih ali drugih postopkov obdelujemo vaše osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za trajanje takega postopka in za preostanek obdobja zastaranja po njegovem zaključku.

V namen varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora obdelujemo podatke v času trajanja zastaralnega roka, ki znaša 5 let po potrebi še eno leto po njegovem izteku v primeru uveljavljenega zahtevka ob koncu zastaralnega roka. Pri sprožitvi sodnega, upravnega ali drugega postopka obdelujemo vaše osebne podatke v času, ki je nujno potreben za izvedbo tovrstnih postopkov, ter do izteka preostalega dela zastaralnega roka po njegovem zaključku.

Za ostale navedene namene uporabljamo osebne podatke največ 6 mesecev.

Zoper tovrstne obdelave, ki se izvajajo na podlagi našega zakonitega interesa, lahko podate ugovor.

4. Obdelava podatkov, če ste naslovnik blaga ali storitev

Če ste naslovnik blaga ali storitev, ki so bili naročeni pri nas, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke:

 • na podlagi našega zakonitega interesa v namen priprave, sklenitve in izvajanja pogodbe z našo stranko. Izvajanje te pogodbe je tudi naš zakoniti interes;
 • na podlagi našega zakonitega interesa za pridobivanje podatkov, na podlagi katerih lahko za vas v prihodnje izboljšujemo naše storitve, ali pa podatkov za pripravo naših notranjih statistik in pregledov; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za naše stranke;
 • v namen izvajanja pravih obveznosti, še posebej na podlagi veljavnih zakonov, naštetih v točki 1. 2.5. predmetnega memoranduma;
 • v namen varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora; naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev.

Za pripravo, sklenitev in izvajanje pogodbe z našo stranko uporabljamo osebne podatke v času, ki je nujno potreben za obdelavo naročila. Po izteku tega časa podatke še naprej hranimo na podlagi našega zakonitega interesa v namen varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora, in sicer v času trajanja zastaralnega roka, ki znaša 5 let, po potrebi pa še eno leto po njegovem izteku v primeru uveljavljenega zahtevka ob koncu zastaralnega roka. Pri sprožitvi sodnega, upravnega ali drugega postopka obdelujemo vaše osebne podatke v času, ki je nujno potreben za izvedbo tovrstnih postopkov, ter do izteka preostalega dela zastaralnega roka po njegovem zaključku. Naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev. V namen izpolnjevanja pravnih obveznosti uporabljamo osebne podatke največ 10 let za posamezno naročilo.

5. Obdelava podatkov na podlagi izpolnjevanja pravnih obveznosti

Tudi mi moramo izpolnjevati določene obveznosti, ki jih predpisujejo zakoni. Če vaše osebne podatke obdelujemo iz tega razloga, vašega soglasja za tovrstno obdelavo podatkov ne potrebujemo. Na tej pravni podlagi obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, podatke o naročilih, in sicer zaradi upoštevanja vsakokrat veljavnih zakonov, ki so v času sestave predmetnega memoranduma še posebej naslednji:

 • Obligacijski zakonik (OZ),
 • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot),
 • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
 • Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),
 • Zakon o računovodstvu(ZR),
 • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom),
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen uporabljamo osebne podatke največ 10 let (plus tekoče leto) po zadnjem izdanem dokumentu glede vašega naročila.

6. Vaše pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov

Tako kot imamo mi svoje pravice in obveznosti glede obdelave vaših osebnih podatkov, imate tudi vi v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov določene pravice. Te pravice so:

Pravica do seznanitve

Imate pravico, da izveste, kakšne podatke o vas zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo, od kod vaše osebne podatke pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje in kakšne so vaše druge pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Če niste povsem prepričani, katere osebne podatke o vas zbiramo, od nas lahko zahtevate potrdilo o tem, ali osebne podatke v zvezi z vami zbiramo ali ne, in če jih, imate pravico, da se s temi podatki seznanite. Skladno s pravico do seznanitve lahko od nas zahtevate kopijo obdelovanih podatkov, pri čemer vam bomo prvo kopijo zagotovili brezplačno, vsako nadaljnjo pa proti plačilu.

Pravica do popravka

Motiti se je človeško. Če opazite, da so osebni podatki, ki jih o vas hranimo, napačni ali nepopolni, imate pravico, da zahtevate, da jih čim prej popravimo oziroma dopolnimo.

Pravica do izbrisa

V nekaterih primerih imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo v najkrajšem možnem času izbrisali, če je izpolnjen kateri od naslednjih razlogov:

 • vaših osebnih podatkov v namene, v katere smo jih obdelali, ne potrebujemo več;
 • umaknili ste soglasje z obdelavo osebnih podatkov, pri čemer gre za podatke, za obdelavo katerih je vaše soglasje nujno, mi pa hkrati nimamo drugega razloga za nadaljnjo obdelavo teh podatkov;
 • uveljavili ste svojo pravico do ugovora proti obdelavi podatkov (glej nižje razdelek Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov) za osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, in mi spoznamo, da zakonitih interesov, ki bi upravičevali nadaljnjo obdelavo teh podatkov, več nimamo ali
 • domnevate, da obdelava osebnih podatkov, ki jo izvajamo, ni več v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

Prosimo pa, da se zavedate, da, tudi če bo kateri od opisanih razlogov izpolnjen, to ne pomeni, da bodo vsi vaši osebni podatki kar takoj izbrisani. Te pravice pa ni mogoče uveljaviti v primeru, da je obdelava vaših osebnih podatkov še naprej nujna za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za določitev, izvedbo ali obrambo naših pravnih zahtevkov. 

Pravica do omejitve obdelave podatkov

V nekaterih primerih lahko poleg pravice do izbrisa uveljavite tudi pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. Ta pravica vam omogoča, da v določenih primerih zahtevate, da se vaše osebne podatke posebej označi in izvzame iz kakršnihkoli postopkov obdelave – v tem primeru je učinek časovno omejen (in ne trajen kot pri pravici do izbrisa). Obdelavo osebnih podatkov moramo omejiti v naslednjih primerih:

 • če spodbijate točnost osebnih podatkov, dokler se ne dogovorimo, kateri podatki so pravilni;
 • če vaše osebne podatke obdelujemo brez ustrezne pravne podlage (npr. nad predvidenim obsegom), vi pa boste namesto izbrisa takšnih podatkov dali prednost le njihovi omejitvi (npr. če boste predvidevali, da nam boste v prihodnje te podatke vseeno zagotovili);
 • če vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo v zgoraj opisane namene, vi pa jih potrebujete za določitev, izvedbo ali obrambo svojih pravnih zahtevkov, ali
 • če vložite ugovor proti obdelavi podatkov. Pravica do ugovora je podrobneje opisana v nadaljevanju. V času obravnave vašega ugovora moramo obdelavo vaših osebnih podatkov omejiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da od nas pridobite vse svoje osebne podatke, ki ste nam jih zagotovili in ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja (glej razdelek Če nam podate svoje soglasje) in na podlagi izvajanja pogodbe. Vaše osebne podatke vam posredujemo v strukturirani, ustaljeni in strojno čitljivi obliki. Enostaven prenos podatkov je mogoč samo za podatke, ki jih avtomatizirano obdelujemo v naših elektronskih podatkovnih zbirkah.

Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico do ugovora proti obdelavi osebnih podatkov, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) UREDBE (EU) 2016/679 ter do ugovora proti obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja. Vaše podatke bomo takoj prenehali obdelovati za tržne dejavnosti; v drugih primerih bomo storili enako, v kolikor ne bomo imeli zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi pravicami ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov.

DOSTAVA IN ČAS DOSTAVE

Naročila bodo s strani kurirske službe dostavljena na naslov, ki ga stranka navede v procesu spletnega nakupa.

Predviden čas dostave je 7-21 delovnih dni.

Čas dostave lahko variira glede na izdelek, njegovo razpoložljivost, državo dobave, pogoje prevoznika in druge morebitne praktične dejavnike. Navedeni čas dostave se nanaša na povprečje in ne predstavlja garancije dostavnega časa. V primeru počitniških konic si pridržujemo pravico, da predvidenemu času dostave dodamo nekaj dni.

Z oddajo naročila sprejemate pogoje naših dostavnih služb. Za več informacij, se obrnite na splošne pogoje prevoznikov, ki so na voljo pri UPS, TNT, DHL in Pošti Slovenije ali pa se obrnite na info@benedetti.life.

V primeru neskladij med temi splošnimi pogoji in pogoji prevoznika veljajo ti splošni pogoji. Če izdelek v roku 2 mesecev po datumu sprejema naročila ni bil dostavljen, lahko naročilo prekličete tako,  da nam pošljete e-pošto na info@benedetti.life. Če ste se v teh okoliščinah odločili za preklic, vam bomo stroške povrnili v petih (5) delovnih dneh po preklicu. Če ste po prejemu povračila prejeli naročeni izdelek, imate pravico, da ga brez dodatnih doplačil zadržite.

NAČINI PLAČILA

Stranke lahko plačilo naročenih izdelkov v naši spletni trgovini opravijo s kreditno kartico ali PayPalom. Sprejemamo plačila z naslednjimi kreditnimi karticami: Visa, MasterCard, American Express, Discovery, Diners Club, Maestro in JCB.

Stranka jamči, da ima za uporabo izbranega načina plačila vsa potrebna pooblastila in ustrezno količino razpoložljivih sredstev na kartici. Kartične goljufije so nezakonite in se jih ustrezno preganja. 

Z naročilom v naši spletni trgovini dovolite benedetti.life izvedbo bremenitev na vaši kreditni kartici za znesek celotne cene blaga, ki ste ga kupili.

Kreditna kartica stranke bo s transakcijo obremenjena šele: (i) po preverjanju podatkov o kreditni kartici; (ii) ko je pooblastilo za bremenitev kartice prejeto od izdajatelja kartice, ki jo je uporabil kupec, (iii) ko je bila razpoložljivost izdelka potrjena in (iv) ko ne obstajajo nobene okoliščine, ki bi zahtevale zavrnitev naročila.

Ob oddaji naročila razen začasnega plačila, ki je potrebno za preverjanje veljavnosti kreditne kartice, bremenitev kartice ne bo izvedena. Po izvršitvi naročila bo začasen strošek preklican in nadomeščen z zneskom, ki ga mora plačati stranka. To začasno plačilo bo preklicano tudi v primeru preklica naročila.

Vsi imetniki kreditnih kartic so predmet preverjanja veljavnosti in avtorizacije s strani izdajatelja kartice. Če izdajatelj vaše plačilne kartice odkloni odobritev plačila, nismo odgovorni za kakršno koli nastalo zamudo ali odsotnost dostave iz tega razloga. V primeru, da iz katerega koli razloga kartice ni mogoče bremeniti z zneskom naročila, pogodba ne bo sklenjena in naročilo bo preklicano (nepotrjeno).

VRAČILO IN ZAMENJAVA

1. Preklic pred odpremo naročila

Našim strankam nudimo možnost, da svoje naročilo prekličejo, preden je le-to odpremljeno.  Ko je naročilo potrjeno, ga ni več mogoče preklicati. Po potrditvi naročila nas mora kupec o svoji nameri preklica obvestiti na info@benedetti.life. Če naročilo še ni bilo odpremljeno, bomo preklic naročila registrirali. Kupcu bomo nato vrnili denar preko plačilnega sredstva, ki je bilo uporabljeno za plačilo naročila.

PayPal naročila zahtevajo administrativno provizije, ki znaša do 10,00 EUR in se plačuje PayPal Inc., zato vam tega stroška ne moremo povrniti.

Če je po obvestilu kupca blago že odpremljeno, stopi v veljavo naša politika vračanja.

2. Vračilo in zamenjava

Upamo, da boste z našimi izdelki zadovoljni. V nasprotnem primeru ste kot naša stranka upravičeni do preklica svojega naročila in vračila izdelkov, v kolikor nam v roku štirinajstih (14) dni  po datumu dobave blaga pošljete uradno pisno obvestilo o vračilu. Za vse menjave, vračila ali povračila nas morate obvestiti na info@benedetti.life v zgoraj omenjenem roku. Če obvestila o vračilu ali zamenjavi ne bomo prejeli, bomo vaš sprejem blaga po preteku tega roka obravali kot dokončen.

Vse stroške pošiljanja, ki so povezani z vračanjem izdelkov, krije stranka. Prosimo, ne pozabite obvestiti prevoznika, da je blago, ki ga pošiljate nazaj, vračilo.

Izdelke vrnete na naslednji naslov:

BENEDETTI LIFE d.o.o.

Rožna dolina 2/19

1000 Ljubljana

Slovenija

Vračilo blaga sprejmemo pod pogojem, da se izdelek nahaja v svojem izvornem stanju in zgolj z naslova, na katerega je bilo naročilo poslano. To pomeni, da izdelek ni bil nošen, pran ali poškodovan, na njem pa so še vedno pritrjene vse identifikacijske in druge oznake. Izdelek mora biti vrnjen v svoji izvorni embalaži in z vsemi originalnimi dodatki.

Do trenutka prejema vrnjenih izdelkov ste zanje odgovorni vi, zato vas prosimo, da jih skrbno zapakirate in odpremite. Poskrbite, prosimo, da bo blago v tranzitu ustrezno zaščiteno, saj boste odgovorni za vsako morebitno škodo, ki se utegne pripetiti preden pošiljka prispe na naš naslov. Poškodovanih ali umazanih vračil ne bomo sprejeli in bodo (na vaše stroške) vrnjena vam, vračilo denarja pa bo zavrnjeno. Pridržujemo si pravico, da za morebitno nastalo škodo na izdelkih zahtevamo odškodnino.

Zamenjava izdelka za izdelek druge velikosti ali barve je brezplačna. Možnost menjave za drugo velikost ali barvo je odvisna od tega, ali je izdelek na zalogi. Za organizacijo in poštne stroške vračila izdelka mora stranka poskrbeti sama, stroške dostave novega izdelka pa pokrijemo mi. Prosimo, da na transportnem obrazcu jasno navedete, da se artikel vrača v zamenjavo, sicer lahko nastanejo dodatni stroški uvoznih dajatev. Na uvozne davke in dajatve nimamo vpliva. Bodite pozorni pri navedbi države svojega naslova, saj stroške ponovne dostave izdelka, ki je bil napačno naslovljen, zaračunavamo. 

Ob prevzemu izdelkov za zamenjavo bomo stranko o tem obvestili po e-pošti, zamenjava pa bo opravljena v roku sedmih (7) delovnih dni. Izdelek bo dobavljen glede na njegovo razpoložljivost. Prosimo, upoštevajte, da gredo lahko izmenjave na naslovih zunaj Evropske unije znova skozi carinski postopek in so lahko znova obdavčene. V izogib dvojnemu plačilu dajatev vas prosimo, da shranite vse dokumente uvoznih dajatev, če boste morda morali dokazovati, da ste te obveznosti že poravnali. Na dodatne stroške v zvezi s carinami in uvoznimi dajatvami nimamo nobenega vpliva.

3. Vračilo denarja

Ko bomo vrnjene izdelke prejeli in potrdili, da se nahajajo v prvotnem stanju, vam bomo vsa prejeta plačila vrednosti blaga v času nakupa povrnili v treh (3) delovnih dneh.

Vračilo denarja za naročila, poravnana prek PayPal-a, vključuje odbitek administrativnih stroškov, ki jih v vrednosti do 10 Evrov zaračuna PayPal Inc..

V primeru, da vrnjeni izdelki niso v originalnem stanju in zato ne morejo v ponovno prodajo, si pridržujemo pravico, da vračilo denarja v celotni ali delno zavrnemo.

Vračilo kupnine se izvede z načinom plačila prvotne transakcije.

Finančno vračilo na kartico je odvisno od časa obdelava vaše banke in lahko traja do trideset (30) delovnih dni. Čas vračila se lahko med posameznimi izdajatelji kartic zelo razlikuje, na kar benedetti.life nima nikakršnega vpliva.

Pri vračilih uvoznih dajatev in davkov izven EU ne sodelujemo. Za možnost tovrstnih povračil se obrnite na ustrezen lokalni urad. Ker ta možnost ni na voljo v vseh državah, vam svetujemo, da za morebitna vračila dajatev na vrnjene izdelke najamete carinskega posrednika.

4. Poškodovani in neustrezni izdelki

Vsak izdelek se pred odpremo pregleda. Vsak odpremljen izdelek mora biti brezhiben in mora ustrezati opisu proizvoda in njegovim lastnostim, kot so navedene v naši spletni trgovini. 

Če prejmete poškodovan izdelek, najprej preverite embalažo in ugotovite, če je bil izdelek morda poškodovan med prevozom. Če vse kaže na to, da je bil izdelek poškodovan med prevozom, nas v 48 urah o tem obvestite na info@benedetti.life. Obdržite embalažo, v kateri smo vam izdelek poslali, in nam, če je mogoče, pošljite fotografijo in/ali video poškodovanega izdelka in embalaže.

Če menite, da je bil izdelek, ki ste ga prejeli, poškodovan pred tranzitom ali ne ustreza navedenemu opisu in značilnostim, nas morate takoj in najpozneje v 2 (dveh) tednih od prejema o tem obvestiti na e-naslov info@benedetti.life. Če nas o takšni ugotovitvi ne obvestite v 2 (dveh) tednih od prejema pošiljke, izgubite pravico do reklamacije.

V vašem obvestilu morate jasno navesti in opisati poškodbo ali neskladnost izdelka, številko naročila in, če je mogoče, priložiti sliko ali videoposnetek izdelka. Naslov za vračilo izdelka je: 

BENEDETTI LIFE d.o.o.

Rožna dolina 2/19

1000 Ljubljana

Slovenija

Odgovorni smo za kakršne koli poškodbe ali neskladja, ki obstajajo v času dostave izdelka. Vrnjeni izdelek bomo skrbno pregledali in vas v razumnem času po elektronski pošti obvestili, ali je bilo vaše vračilo upravičeno ali ne. V primeru upravičenega vračila, bomo pričeli s postopkom delnega ali celotnega povračila ali zamenjave izdelka – odvisno od zahteve, kis te jo navedli. Če poškodbe in ostale nesprejemljive značilnosti niso posledica vaših dejanj ali opustitev le-teh, bomo izdelek zamenjali brezplačno, razen če to ni mogoče. V tem primeru vam bomo kupnino povrnili v celoti, vključno s stroški pošiljanja. Vračilo kupnine se izvede s plačilno metodo, ki je bila uporabljena pri prvotni transakciji.

Pravice iz tega razdelka se ne udejanijo, če ste vi (ali katera koli tretja oseba pod vašim nadzorom) s svojim dejanjem ali opustitvijo le-tega povzročili poškodbo ali drugo neskladje z izvornimi karakteristikami izdelka. 

5. Omejitve

Pridržujemo si pravico do zavrnitve vračil ali menjav, ki niso v skladu z zgoraj navedenimi pogoji in zahtevanimi postopki. Če vaša zahteva za vračilo ali zamenjavo ne bo odobrena, bomo izdelek na vaše stroške vrnili na vaš naslov in zavrnili vračilo plačila. 

S kakršnimi koli vprašanji, pomisleki ali poizvedbami, se obrnite na info@benedetti.life.