SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 1. Splošne določbe

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) spletne trgovine Benedetti Life, dostopne na www.benedetti.life (v nadaljevanju: spletna trgovina), s katero upravlja BENEDETTI LIFE d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik ali prodajalec), ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja, so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, v nadaljevanju: ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 53/07, v nadaljevanju ZVPNPP),  Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 , v nadaljevanju: ZEPT).

Splošni pogoji veljajo med ponudnikom in stranko (v nadaljevanju tudi: kupec ali stranka) pri vsakem nakupu blaga (v nadaljevanju tudi: izdelki) v spletni trgovini.

Splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb, ki so sklenjene med ponudnikom in stranko, ter se nanašajo na vsako naročilo stranke, razen če posebni pogoji urejajo posamična določila drugače.

Šteje se, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi tudi v celoti strinja, ko potrdi, da se je z njimi seznanila v posebnem okencu pred samo oddajo naročila. Stranko zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa oziroma oddaje spletnega naročila.

V skladu s temi splošnimi pogoji nudimo nakup naših izdelkov strankam (fizične osebe, ki nakup opravijo za namene izven svoje poklicne sfere ali pridobitne dejavnosti), ki so starejši od 18 let. S potrdilom strinjanja s splošnimi pogoji hkrati potrjujete, da se starejši od 18 let. V primeru, da želi pravna oseba opraviti nakup, je za pravno osebo postopek nakupa enak kot za fizične osebe, z razliko, da je potrebno izbrati opcijo nakup na podjetje in vnesti davčno številko. Za pravne osebe ne veljajo določila potrošniške zakonodaje, ki so vsebovana v teh splošnih pogojih (odstop od pogodbe in obvestilo o stvarnih napakah)

 1. Oprava nakupa v spletni trgovini

Stranka lahko nakup lahko opravi kot registriran uporabnik ali gost. Registriran uporabnik si mora kreirati uporabniški račun, za kar je potrebno vnesti osebne podatke. Osebne podatke obdelujemo in zbiramo skladno z Politiko zasebnosti. Pri kreaciji uporabniškega računa, registrirani uporabnik pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte, ki jo je vnesel in geslo, ki si ga določi sam. Uporabniško ime in geslo nedvoumno povezujeta registriranega uporabnika in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Med samim postopkom nakupa lahko stranka, če želi opravi registracijo in s tem postane registriran uporabnik.

 1. Podatki o ponudniku

Spletno trgovino vodi in upravlja podjetje BENEDETTI LIFE, oblikovanje oblačil, d.o.o., Rožna dolina II/19, 1000 Ljubljana:

 • vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko Srg 2019/22759,
 • matična številka: 8451249000,
 • davčna številka SI69363200 (ponudnik je davčni zavezanec),
 • elektronski naslov: info@benedetti.life,
 • telefonska številka: 00386 51 382 055 pri uporabi katere stranki ne nastanejo nobeni dodatni stroški pogovora razen običajnih stroškov, ki jih kupcu zaračuna operate,
 • transakcijski račun št. SI56 3000 0002 7428 241 račun odprt pri: Sberbank.
 1. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo stranki vselej zagotovil naslednje informacije:

 • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza blagu ali storitvam;
 • firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja;
 • končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
 • informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
 • plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
 • informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
 • trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem.
 1. Ponudba izdelkov v spletni trgovini

Ponudnik je zavezan k trajnostni modi in ponudbi ekoloških izdelkov. Nekateri izdelki so zato na voljo zgolj na podlagi prednaročila, kar je ustrezno navedeno ob vsakem izdelku z oznako *Izdelamo po prednaročilu. Pri izdelkih, ki so na voljo na podlagi prednaročila, gre za izdelke, ki niso izdelani vnaprej, temveč na podlagi osebne strankine izbire ali odločitve. Ostali izdelki, ki nimajo oznake *Izdelamo po prednaročilu, so na voljo za nakup.

Z vsemi potrebnimi ukrepi bomo poskrbeli, da bodo vse podrobnosti, opisi in cene izdelkov, ki se pojavljajo v spletni trgovini, pravilni v času vnosa ustreznih informacij v sistem. Čeprav si prizadevamo za čim bolj tekoče posodabljanje spletne trgovine, se lahko zgodi, da informacije, vključno z opisi izdelkov, ki se pojavljajo v spletni trgovini ob določenem času, morda v trenutku oddaje naročila ne odražajo trenutnih razmer. V primeru, da stranka ugotovi, da je izdelek, ki ga je naročila pri nas, v nasprotju z opisom izdelka v spletni trgovini, lahko stranka vrne izdelek v skladu s temi splošnimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. Ponudnik si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

Slike in barve izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini, skušajo biti čim bolj reprezentativne, vendar lahko spričo rabe brskalnika in/ali monitorja odstopajo od dejanskega videza izdelkov. 

Pri ustvarjanju izdelkov se poslužujemo izključno pravične trgovine in trajnostnih, ekoloških ter recikliranih tkanin. Te tkanine se izdelujejo v različnih serijah in pri različnih proizvajalcih, zato imajo lahko določene nekonsistentnosti, manjše pomanjkljivosti in ena serija se lahko razlikuje od naslednje, kar se odraža tudi v razlikah v naših izdelkih.

 1. Preverjanje podatkov

Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko ali ga kontaktira preko drugih kontaktnih podatkov, ki jih je stranka podala (npr. preko e-maila).

 1. Izvedba naročila in nakupa

Za oddajo naročila za nakup enega ali več izdelkov morate izpolniti in predložiti spletni obrazec za naročilo. Tehnični koraki, potrebni za zaključek nakupa, so naslednji.

Prebrskajte našo spletno trgovino; naši izdelki so umeščeni v različne kategorije oziroma skupine. S klikom na določeno kategorijo se prikažejo vsi izdelki, zbrani v tej skupini. S klikom na izdelek se prikaže opis izdelka. Opis izdelka je sestavljen iz materiala/-ov iz katerih je izdelek narejen, njegove cene in kratkega opisa. Izdelke si lahko ogledate z različnih zornih kotov in preko različnih slik. Lahko kliknete na »razpredelnica velikosti«, in se seznanite kakšnim meram ustrezajo katere velikosti, ter nato s klikom na ustrezno velikost izberete tudi ta parameter. V košarico lahko s klikom na »dodaj v košarico« dodate kateri koli izdelek, ki ga želite kupiti. Izbrane izdelke lahko pregledate s klikom na »košarica« v denem zgornjem kotu spletne trgovine. Izbran izdelek lahko odstranite s klikom na voziček in nato s klikom na gumb "odstrani" poleg izdelka, ki ga želite odstraniti. Voziček avtomatično doda (ali spremeni) vsoto kupnine. 

Preden naročilo oddate, preverite izbrane izdelke in njihove količine.

Če naročila ne želite oddati, lahko kliknete na logotip spletne trgovine ali katero koli skupino izdelkov in košarico zapustite brez naročila.

Če želite oddati naročilo, kliknite »nadaljuj z naročilom«, »sprejmi pogoje« in »plačilo«.

Ko oddate naročilo, se ga obravnava v skladu z razdelkom »Politika potrjevanja in sprejemanja naročil«.

 1. Politika potrjevanja in sprejemanja naročil

Naša spletna trgovina predstavlja povabilo k ponudbi za nakup naših izdelkov. Z oddajo naročila in plačilom nakupne cene in s tem povezanih stroškov, nam ponudite svoj nakup naših izdelkov. Potrdilo o prejemu vašega naročila bomo takoj po prejemu naročila poslali po stranki navedeni elektronski pošti. 

Potrditev prejema vašega naročila NE pomeni, da je vaša naročilo sprejeto, ampak le, da ste uspešno oddali naročilo, da smo ga prejeli in da ga moramo pregledati. V primeru spremembe cene, opisa izdelka ali pomanjkanja zalog bomo z vami stopili v stik in preverili, ali so predlagane spremembe za vas sprejemljive. 

Potrdilo o prejemu naročila vsebuje podatke o vašem naročilu, ki vsebuje seznam kupljenih izdelkov, račun, osnovne informacije iz opisa izdelka, nakupno ceno in davke.

Preden naročilo sprejmemo, lahko zahtevamo tudi dodatne informacije ali preverjanja. 

Po ali skupaj s potrditvijo vašega naročila vam bomo poslali tudi »sprejem naročila«. »Sprejem naročila« predstavlja zavezujoč sporazum in bo vključeval seznam kupljenih izdelkov, osnovne informacije iz opisa izdelkov, kupnino in davke, račun, podatke o dostavi ter naše splošne pogoje.

S sprejemom naročila ste uspešno oddali naročilo in kupoprodajna pogodba med stranko in ponudnikom se šteje za sklenjeno. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za stranko. Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika.

Zavrnitev naročila

O zavrnitvi vašega naročila boste obveščeni na vaš kontaktni elektronski naslov.

Zavrnitev naročila je lahko posledica enega od naslednjih vzrokov:

 • Naročenega izdelka ni na zalogi,
 • Nismo uspeli pridobiti avtorizacije za vaše plačilo,
 • Ugotovljena je bila napaka pri ceni ali opisu izdelka,
 • Obstoj carinskih ali dostavnih omejitev v vašo državo,
 • Ne izpolnjujete meril za upravičenost (npr. starost), kot jih navajajo splošni pogoji poslovanja,
 • Niste nam predložili oziroma zagotovili dodatnih informacij oziroma preverb.

V primeru zavrnitve naročila, se vam plačilo, v kolikor obstaja, povrne v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v štirinajstih (14) dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi.

Prizadevamo si za vzpostavljanje čim prijetnejše uporabniške izkušnje. Žal vam ne moremo zagotoviti, da bodo vaša naročila tudi prejeta in/ali sprejeta. 

 1. Načini plačila

Stranke lahko plačilo naročenih izdelkov v naši spletni trgovini opravijo s kreditno kartico ali PayPal. Sprejemamo plačila z naslednjimi kreditnimi karticami: Visa, MasterCard, American Express, Discovery, Diners Club, in GoCrypto.

Stranka jamči, da ima za uporabo izbranega načina plačila vsa potrebna pooblastila in ustrezno količino razpoložljivih sredstev na kartici. Kartične goljufije so nezakonite in se jih ustrezno preganja. 

Z naročilom v spletni trgovini dovolite ponudniku izvedbo bremenitev na vaši kreditni kartici za znesek celotne cene blaga, ki ste ga kupili.

Kreditna kartica stranke bo s transakcijo obremenjena šele: (i) po preverjanju podatkov o kreditni kartici; (ii) ko je pooblastilo za bremenitev kartice prejeto od izdajatelja kartice, ki jo je uporabila stranka, (iii) ko je bila razpoložljivost izdelka potrjena in (iv) ko ne obstajajo nobene okoliščine, ki bi zahtevale zavrnitev naročila.

Ob oddaji naročila razen začasnega plačila, ki je potrebno za preverjanje veljavnosti kreditne kartice, bremenitev kartice ne bo izvedena. Po izvršitvi naročila bo začasen strošek preklican in nadomeščen z zneskom, ki ga mora plačati stranka. To začasno plačilo bo preklicano tudi v primeru preklica naročila.

Vsi imetniki kreditnih kartic so predmet preverjanja veljavnosti in avtorizacije s strani izdajatelja kartice. Če izdajatelj vaše plačilne kartice odkloni odobritev plačila, nismo odgovorni za kakršno koli nastalo zamudo ali odsotnost dostave iz tega razloga. V primeru, da iz katerega koli razloga kartice ni mogoče bremeniti z zneskom naročila, kupoprodajna pogodba ne bo sklenjena in naročilo bo preklicano (nepotrjeno).

 1. Cene in drugi povezani stroški

Cene v spletni trgovini so enake za registrirane uporabnike in za goste spletne trgovine. Vse cene vsebujejo DDV, veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Pred oddajo naročila vedno preverite končno ceno prodaje. Vse cene v spletni trgovini so zapisane v evrih.

Cene za izdelke, ki se odpošiljajo na destinacije v Evropski uniji (EU), vključujejo davek na dodano vrednost v višini 22%.

 • Javne dajatve:

Cene za izdelke, ki so odposlani v države izven EU, ne vključujejo uvoznih in ostalih dajatev. Poravnava tovrstnih davčnih bremen je obveznost stranke, ki je izdelek naročila v državo izven EU. Vse cene so predmet dajatev, kot jih določijo ustrezni organi v skladu z zakonodajo, ki je veljavna v določenem prostoru in času. Dodatni stroški (carine, dajatve, davki, posredniški stroški itd.) se lahko zaračunavajo ne glede na destinacijo pošiljanja. Za takšne stroške ne odgovarjamo, razen če ni izrecno navedeno drugače.

 

 • Bančne pristojbine:

Za bančna nakazila se lahko zahtevajo dodatne provizije, ki jih ob nakupu ni mogoče predvideti. Za plačilo teh stroškov odgovarjate sami v skladu s sporazumom, ki ga imate s svojo banko.

 

 • Zamudne obresti:

Izdelke odpremljamo šele po prejemu celotnega plačila zanje. Če iz takšnega ali drugačnega razloga na vašem uporabniškem računu nastane dolg, vam zaračunamo zakonite obresti in si pridržujemo pravico do pobota takšnega zneska s plačilom, ki ste ga namenili za naročilo novih izdelkov.

 1. Dostava in čas dostave

Za vse nakupe ponujamo mednarodno dostavo, ki vključuje vse stroške upravljanja za katero koli naročilo kakršne koli velikosti. Naročila bodo s strani kurirske službe dostavljena na naslov, ki ga stranka navede v procesu spletnega nakupa. Stroški dostave na območju Republike Slovenije znašajo 5,00 EUR, zunaj meja Republike Slovenije pa 25,00 EUR. V ceno je vključen DDV.

Predviden čas dostave naročenih izdelkov je 7-21 delovnih dni po odpremi naročila. Pri izdelkih, kjer je posebej označen daljši dostavni rok, se upošteva le-ta.

Čas dostave lahko variira glede na izdelek, njegovo razpoložljivost, državo dobave, pogoje prevoznika in druge morebitne praktične dejavnike. Navedeni čas dostave se nanaša na povprečje in ne predstavlja garancije dostavnega časa.

Z oddajo naročila sprejemate pogoje naših dostavnih služb. Za več informacij, se obrnite na splošne pogoje prevoznikov, ki so na voljo pri TNT, DHL in Pošti Slovenije ali pa se obrnite na info@benedetti.life.

V primeru neskladij med temi splošnimi pogoji in pogoji prevoznika veljajo ti splošni pogoji. Če izdelek v roku dveh (2) mesecev po datumu sprejema naročila izdelka, ki je na zalogi, ni bil dostavljen, lahko naročilo prekličete tako,  da nam pošljete sporočilo na info@benedetti.life. Če ste se v teh okoliščinah odločili za preklic, vam bomo stroške povrnili v treh (3) delovnih dneh po preklicu.

Če stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora ponudnika pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če ponudnik tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

 1. Izdaja računa

Ponudnik po dostavi naročenega blaga, kupcu pošlje račun in sicer v pdf. formatu na naveden e-naslov kupca. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Stranka je dolžna preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Vse do popolnega plačila izdelkov iz posameznega naročila ostanejo naročeni izdelki v lasti ponudnika, tudi če so že bili dostavljeni kupcu. V primeru neplačila oz. nepopolnega plačila ima ponudnik tudi alternativno pravico od kupca zahtevati vračilo izdelka v brezhibnem stanju.

 1. Vračila in zamenjava (reklamacije)

13.1 Preklic pred odpremo naročila

Stranki nudimo možnost, da svoje naročilo prekliče, preden je le-to odpremljeno.  Ko je naročilo odpremljeno, ga ni več mogoče preklicati. Po potrditvi naročila mora stranka ponudnika o svoji nameri preklica obvestiti na info@benedetti.life. Če naročilo še ni bilo odpremljeno, bomo preklic zavedli in naročilo preklicali. Kupcu bomo nato vrnili denar preko plačilnega sredstva, ki je bilo uporabljeno za plačilo naročila.

PayPal naročila zahtevajo administrativno provizije, ki znaša okvirno 10,00 EUR in se plačuje PayPal Inc., zato ponudnik tega dela stroška ne more povrniti stranki.

Če je po obvestilu stranke o preklicu naročila, naročilo že odpremljeno, stopi v veljavo naša politika vračil.

13.2 Odstop od pogodbe

Upamo, da boste z našimi izdelki zadovoljni. V nasprotnem primeru ste kot potrošnik pri nakupu na daljavo, upravičeni do odstopa od pogodbe v roku 14 dni po prejemu blaga, ne da bi bilo potrebno navesti razlog odstopa. Potrošnik mora v roku 14 dni od prejema blaga jasno in nedvoumno sporočiti ponudniku (pisno ali na e-mail: info@benedetti.life, lahko tudi z uporabo obrazca, ki je naveden spodaj), da odstopa od pogodbe. Potrošnik mora v roku 14 dni po sporočilu vrniti blago, ki naj bo nepoškodovano, neoprano, v originalni embalaži in z originalno etiketo, brez vidnih posledic uporabe in v nespremenjeni količini, razen, če se blago uniči, pokvari ali se mu zmanjša količina, brez krivde potrošnika, na naslov ponudnika: BENEDETTI LIFE d.o.o., Rožna dolina 2/19, 1000 Ljubljana, Slovenija. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti ali delovanja blaga. Pri tem lahko potrošnik pomeri naročeno blago na enak način, kot bi to naredil v trgovini.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v primerih, ki jih določa 5. odstavek 43. člena ZVPot:

 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 4. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 5. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 10. sklenjenih na javnih dražbah;
 11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku.
 13. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Ponudnik pri tem še izrecno opozarja, da so maske higienski izdelek in ni mogoče uveljavljati pravice do odstopa. Prav tako pravice do odstopa nima potrošnik, ki je naročil blago, ki je izdelano na podlagi predhodnega naročila potrošnika in je tako prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

Potrošniku v roku 14 dni od prejema sporočila vrnemo vsa opravljena plačila, vračilo pa lahko zadržimo dokler ne prejmemo vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago, z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bil izveden nakup, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja ponudnik. V primeru, da potrošnik uveljavlja pravico do odstopa, ki mu ne pripada, ali bo blago v času, ko teče pravica do odstopa, uporabljeno na načine, ki presegajo zgoraj navedene načine uporabe, bo pravica do odstopa zavrnjena in bo naročilo vrnjeno potrošniku na njegove stroške.

Vse stroške pošiljanja, ki so povezani z vračilom blaga, krije potrošnik. Vrnjeni izdelki naj bodo nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži.  Vračilu mora potrošnik obvezno priložiti kopijo računa.

Izdelke vrnete na naslednji naslov: BENEDETTI LIFE d.o.o., Rožna dolina 2/19, 1000 Ljubljana, Slovenija.

S kakršnimi koli vprašanji, pomisleki ali poizvedbami, se obrnite na info@benedetti.life.

13.3 Poškodovani in neustrezni izdelki

Vsak izdelek se pred odpremo pregleda. Vsak odpremljen izdelek mora biti brezhiben in mora ustrezati opisu proizvoda in njegovim lastnostim, kot so navedene v naši spletni trgovini. 

V primeru, da je pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko zavrnete prevzem pošiljke že dostavljavcu, ki vam dostavi pošiljko. O tem nas prosim  obvestite na info@benedetti.life. V primeru, da ne zavrnete takšne pošiljke že dostavljavcu, nas obvestite o takšni pošiljki in v dogovoru z vami, vam pošljemo dostavno službo, ki prevzame pošiljko v enakem stanju, kot ste jo prejeli (ne da bi karkoli dodali ali odstranili). Prosimo tudi, da poškodovano pošiljko fotografirate in nam foto dokaz posredujete na info@benedetti.life. Skupaj z dostavno službo bomo poskrbeli, da bo poškodovana pošiljka zamenjana v najkrajšem možnem času.

13.4 Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake

Ponudnik odgovarja za stvarne napake kupljenega blaga v spletni trgovini.

V skladu z ZVPot je napaka stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če je o napaki obvestil ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki, napako natančno opisati in  omogočiti ponudniku, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik ponudniku sporoči osebno na sedežu ponudnika, lahko pa tudi pošlje po e-mailu info@benedetti.life, pri čemer lahko potrošnik predloži tudi video ali slikovne materiale. Potrošnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico zahtevati, da ponudnik:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Če obstoj napake na blagu oziroma ni sporen, mora ponudnik čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi po odpravi napake. Ponudnik mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake sporen. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

13.5 Možnost zamenjave

Ponudnik omogoča brezplačno zamenjavo izdelka za izdelek druge velikosti ali barve , če gre za izdelek, ki ni narejen na podlagi prednaročila stranke, torej gre za izdelek iz zaloge. Možnost menjave za drugo velikost ali barvo je odvisna od tega, ali je izdelek na zalogi. Za organizacijo in poštne stroške vračila izdelka mora stranka poskrbeti sama, stroške dostave novega izdelka pa pokrijemo mi. Izdelek, ki ga vračate, mora biti neuporaben. Prosimo, da na transportnem obrazcu jasno navedete, da se artikel vrača v zamenjavo, sicer lahko nastanejo dodatni stroški uvoznih dajatev. Na uvozne davke in dajatve nimamo vpliva. Bodite pozorni pri navedbi države svojega naslova, saj stroške ponovne dostave izdelka, ki je bil napačno naslovljen, zaračunavamo. 

Ob prevzemu izdelkov za zamenjavo bomo stranko o tem obvestili po e-pošti, zamenjava pa bo opravljena v roku sedmih (7) delovnih dni. Izdelek bo dobavljen glede na njegovo razpoložljivost. Prosimo, upoštevajte, da gredo lahko izmenjave na naslovih zunaj Evropske unije znova skozi carinski postopek in so lahko znova obdavčene. V izogib dvojnemu plačilu dajatev vas prosimo, da shranite vse dokumente uvoznih dajatev, če boste morda morali dokazovati, da ste te obveznosti že poravnali. Na dodatne stroške v zvezi s carinami in uvoznimi dajatvami nimamo nobenega vpliva.

13.6 Omejitve

Pridržujemo si pravico do zavrnitve vračil ali menjav, ki niso v skladu z zgoraj navedenimi pogoji in zahtevanimi postopki. Če vaša zahteva za vračilo ali zamenjavo ne bo odobrena, bomo izdelek na vaše stroške vrnili na vaš naslov in zavrnili vračilo plačila. 

13.7 Opozorila glede vračila plačila

Vračilo plačila naročila, poravnanega preko PayPal-a, vključuje odbitek administrativnih stroškov, ki jih v vrednosti do 10 Evrov zaračuna PayPal Inc.

Finančno vračilo na kartico je odvisno od časa obdelava vaše banke in lahko traja do trideset (30) delovnih dni. Čas vračila se lahko med posameznimi izdajatelji kartic zelo razlikuje, na kar ponudnik  nima nikakršnega vpliva.

Pri vračilih uvoznih dajatev in davkov izven EU ne sodelujemo. Za možnost tovrstnih povračil se obrnite na ustrezen lokalni urad. Ker ta možnost ni na voljo v vseh državah, vam svetujemo, da za morebitna vračila dajatev na vrnjene izdelke najamete carinskega posrednika.

 1. Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Kljub temu, pa se lahko lastnosti blaga, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Po ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije blaga, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti in videza blaga.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik je zavezan k varovanju vseh osebnih podatkov strank. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo, kot je to opredeljeno v ločenem dokumentu Politika zasebnosti.

Strankini podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi stranka sama, še posebej, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla, ki ga pridobi ob registraciji.

 1. Pritožbe in reševanje sporov

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, stranka lahko poveže po elektronski pošti na info@benedetti.life ali po klasični pošti na naslov: BENEDETTI LIFE d.o.o., Rožna dolina 2/19, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil stranki, kako dolgo jo bo obravnaval in jo vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

Ponudnik se ukvarja s spletno prodajo, zato na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna povezava do SRPS je dostopna na elektronski povezavi:  http://ec.europa.eu/odr.

Ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ter Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov.

 1. Končne določbe

Ti splošni pogoji so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in se presojajo po pravu Republike Slovenije. Za vsa področja, ki jih ti splošni pogoji v besedilu izrecno ne opredeljujejo se uporablja veljavna zakonodaja Republike Slovenije.

Ti splošni pogoji veljajo za ponudnika in stranko od dneva njihovega sprejema, do njihovega preklica ali spremembe. Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni splošne pogoje in bo na spletni strani objavil nove oziroma spremenjene splošne pogoje.