POLITIKA ZASEBNOSTI IN POLITIKA PIŠKOTKOV

Namen te Politike zasebnosti je seznanitev obiskovalcev (v nadaljevanju tudi: posameznik ali vi) spletnega mesta www.bendetti.life (v nadaljevanju: spletna stran) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja je BENEDETTI LIFE, oblikovanje oblačil, d.o.o., Rožna dolina II/19, 1000 Ljubljana, matična številka 8451249000,  e-naslov: info@benedetti.life (v nadaljevanju: BENEDETTI, podjetje, mi ali upravljavec).

Vsi podatki, ki nam jih posredujete ali jih zbiramo, so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Uredba GDPR) in veljavno nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) itd.).

Podrobno preberite našo Politiko zasebnosti, da boste razumeli, kako varujemo vašo zasebnost.

S posredovanjem vaših osebnih podatkov in obiskom spletne strani izjavljate, da ste prebrali našo Politiko zasebnosti in se zavedate načinov obdelave ter pravnih podlag obdelave osebnih podatkov. Če ne soglašate z načini obdelave vas prosimo, da nam ne posredujete vaših osebnih podatkov in ne uporabljate naše spletne strani.

UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec spletnega mesta in osebnih podatkov je podjetje je BENEDETTI LIFE, oblikovanje oblačil, d.o.o., Rožna dolina II/19, 1000 Ljubljana. Upravljalec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, saj osebnih podatkov ne obdeluje v takšnem obsegu, da bi to obveznost moral izpolniti. Kontakt upravljavca na katerem je dostopen: info@benedetti.life.

NAMEN OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo na podlagi privolitve zadevnih posameznikov, kot na primer za naslednje namene:

 • Odgovor na izpolnitev kontaktnega obrazca za povpraševanje,
 • prijava na e-novice (odjava o e-novic je možna kadarkoli s klikom na odjavo, ki je navedena v prejetih e-novicah),
 • sodelovanje v promocijskih akcijah, ki so objavljene na spletni strani,
 • možnost dokončanja naročila v spletni trgovini, tj. da se npr. ne izbrišejo izdelki, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico, ali pa podatki iz naročila v pripravi (to nam omogočajo piškotki),
 • registracija uporabnika v spletni trgovini benedetti.life,
 • obravnava prijav na prosta delovna mesta.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi pogodbe, kot na primer za naslednje namene obdelave:

 • sklenitev in izvajanje kupoprodajne pogodbe,
 • obveščanje strank o uspešnem naročilu,
 • za reševanje reklamacij in ostalih vračil, ko so povezana z naročilom.

Če to od nas zahtevajo okoliščine, lahko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadevamo, razen kadar nad takimi našimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, na primer za naslednje namene:

 • optimizacije spletne strani
 • zagotovitve varnosti IT sistemov
 • preprečitve zlorab in/ali goljufij
 • pošiljanje e-novic v kolikor ste postali naša stranka z nakupom in niste označili, da ne želite prejemati obvestil (podlaga 2. odstavek 158. člena ZEKom-1).
 • Na podlagi zakonov in v skladu z relevantno zakonodajo (med drugimi: Obligacijski zakonik (OZ), Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), Zakon o računovodstvu (ZR), Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1) osebne podatke, ki jih obdelujemo: v povezavi z vašim naročilom za zakonite namene (npr. razlogi davčne zakonodaje).

KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO

Od obiskovalce spletne strani zbiramo le podatke, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov. V primeru, da si ustvarite uporabniški račun, opravite nakup ali nas kontaktirate, o vas zbiramo naslednje osebne podatke, ki jih pridobimo od vas:

 • Kontaktni podatki, ki jih pridobimo od vas (ime in priimek, telefonska številka, naslov, poštno številko, država, e-naslov, firmo oz. ime družbe),
 • Identifikacijski podatki, ki so povezani s kreacijo uporabniškega računa (ime in priimek, uporabniško ime in geslo, ki je šifrirano),
 • Podatki, ki so povezani z izpolnitvijo sklenjene kupoprodajne pogodbe (čas dostave, način plačila, podatke o reklamacijah, izdanem računu),
 • Podatke potrebne za izdajo računa (ime in priimek, naslov, poštno številko, državo, davčno številko, če gre za nakup pravne osebe),
 • Podatke o uporabi naše spletne strani,
 • IP Naslov,
 • V primeru, da se prijavite na delovno mesto vsebino CV-ja in motivacijskega pisma.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete, ne odgovarjamo.

Posredovanje osebnih podatkov ni pogoj za uporabo naših storitev, vendar brez posredovanja vsaj določenih osebnih podatkov, ne moremo izvesti marsikatere storitve in med drugimi tudi odposlati naročenega blaga. Če menite, da nam je vaše osebne podatke nekdo posredoval in si ne želite, da jih obdelujemo, nam to sporočite na info@bendetti.life. Vsi vaši osebni podatki bodo hranjeni le toliko časa, kot je to potrebno, da se uresniči namen za katerega so bili zbrani oziroma jih bomo hranili le v tistem obdobju, ki ga v določenih primerih predpisuje zakon.

Z uporabo spletne strani lahko pridobimo tudi neosebne podatke: med drugimi gre pri tem za podatke o napravi ali druge dnevniške (angl. log) podatke, ki jih pridobivamo avtomatično, ko uporabljate našo spletno stran.

Od vsakega obiskovalca zbiramo anonimne podatke za spremljanje prometa in odpravljanje napak. Te informacije nam pomagajo razumeti, kdo uporablja naše spletno mesto, kar nam služi za izboljšanje in trženje naše spletne strani, še zlasti pa naših spletnih izdelkov in storitev. Zbiramo podatke, kot so spletne zahteve, podatki, poslani kot odgovor na take zahteve, vrsta brskalnika, jezik brskalnika, časovni žig za zahtevo in drugi anonimni statistični podatki, ki vključujejo uporabo našega spletnega mesta. Teh informacij samih po sebi ni mogoče uporabiti za identifikacijo ali vzpostavitev stika z vami. Z osebnimi podatki pa lahko avtomatsko kombiniramo zbrane in druge, neosebne podatke. V tem primeru bomo združene podatke obravnavali kot osebne podatke v skladu s to politiko zasebnosti in jih bomo uporabili v tržne namene.

Neosebni podatki se beležijo avtomatično. Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Brez posameznikovega izrecnega dovoljenja ne bomo pod nobenim pogojem posredovali osebnih  podatkov  tretji osebi oziroma ter ne bomo omogočili tretji osebi, da vpogleda v osebne podatke, razen če bi to od nas zahtevale državne oblasti in je takšna obveznost določena v zakonu. Do trenutka, ko nam zaupate osebe podatke (kot so npr. ime in priimek, naslov elektronske pošte in drugo), so vsi podatki, ki jih avtomatično pridobivamo, ko uporabljate storitve, anonimni podatki in ne moremo ugotoviti in tudi ne ugotavljamo identitete posameznika.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM ALI V TRETJE DRŽAVE

S prodajo vaših osebnih podatkov se ne ukvarjamo. Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami samo, kot je določeno v tej Politiki zasebnosti.

Osebne podatke delimo s tretjimi osebami:

 • Na podlagi vašega soglasja lahko vaše osebne podatke delimo s tistimi tretjimi osebami, za katere ste podali soglasje.
 • Z našimi ponudniki storitev, poslovnimi partnerji in izvajalci, ki nudijo storitve v našem imenu ali ki jih uporabljamo za podporo našega poslovanja. Vse te tretje osebe izpolnjujejo zahteve iz naše Politike zasebnosti in imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Vaše osebne podatke razkrijemo, če je to potrebno, da izpolnimo svoje obveznosti do vas in sicer v najmanjšem obsegu.
 • Organom pregona lahko poročamo o vseh dejavnostih, za katere razumno verjamemo, da so nezakonite, ali za katere razumno verjamemo, da lahko pomagajo pri preiskavi pregona proti nezakoniti dejavnosti. Poleg tega si pridržujemo pravico, da vaše osebne podatke posredujemo organom pregona, če po svoji edini presoji ugotovimo, da bodisi kršite pravila naše politike, bodisi da lahko z objavo vaših osebnih podatkov zaščitimo pravice, lastnino ali varnost nas ali druge osebe. Razkrili bomo zgolj tiste osebne podatke, ki jih organi pregona na zakoniti ali zakonito pridobljeni podlagi zahtevajo za vsak konkreten, specifičen primer.
 • Vaše osebne podatke lahko razkrijemo, ko to zahteva zakon, predpisi ali uradne odredbe, da zaščitimo varnost katere koli osebe pred smrtjo ali hudimi telesnimi poškodbami, preprečimo goljufije ali zlorabe izdelkov in/ali storitev ali uporabnikov oz. da zaščitimo svojo lastninsko pravico. Osebne podatke bomo razkrili vladnim uslužbencem ali tretjim osebam na podlagi sodb sodišč ali odločb upravnih organov ali drugega zavezujočega akta. Razkrili bomo osebne podatke, ki jih prej omenjeni organi na zakoniti ali zakonito pridobljeni podlagi zahtevajo za vsak konkreten, specifičen primer.

Zbrani osebni podatki se lahko prenašajo tudi v druge države (države, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora), npr. za izvajanje storitev e-mailinga, pri čemer se s takšnimi pogodbenimi partnerji zavežemo, da upoštevajo standardne pogodbene določbe, ki so izdane s strani Evropske komisije in so dostopne na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=SL.

PRIVOLITEV MLADOLETNE OSEBE

Zavezani smo k varovanju spletne zasebnosti otrok in varnosti interneta. Otrokom ne ponujamo izdelkov in storitev oz. zavedno ne zbiramo ali zahtevamo osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let.

Kakršne koli komunikacije, za katere bomo utemeljeno in razumno menili, da prihajajo s strani otroka, mlajšega od 15 let, ne bomo hranili. Starše ali skrbnike otrok, mlajših od 15 let, spodbujamo, da redno preverjajo in spremljajo, ali otroci uporabljajo elektronsko pošto in druge dejavnosti na spletu.

Uporabljamo vso razpoložljivo tehnologijo ter si prizadevamo preverjati, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka podal ali odobril privolitev.

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV IN PROFILIRANJE

Posameznikovi osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako niso predmet oblikovanja profilov.

KAKO ZAŠČITIMO PODATKE

Cenimo, da nam zaupate in z nami delite vaše osebne podatke.  Zavezani smo k njihovi zaščiti, zato sprejemamo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom ali nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem podatkov. K tem ukrepom spadajo interni pregledi naših praks zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov - tako varnostni ukrepi kot fizični  ukrepi. Dostop do osebnih podatkov omejujemo na naše zaposlene, ponudnike storitev in zastopnike, ki jih morajo poznati, da lahko razvijajo ali izboljšujejo naše storitve. Za šifriranje in zaščito vaših osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo Secure Sockets Layer (SSL).

Razumite, da naše spletno mesto ponuja povezave do drugih spletnih strani, katerih lastniki in/ali upravljavci nismo mi. Vaša uporaba teh storitev tretjih oseb je popolnoma neobvezna. Za vsebino in/ali prakse tretjih oseb ne odgovarjamo.

UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV IN ODJAVA (OPT-OUT)

Osebne podatke lahko kadar koli posodobite, odstranite ali odjavite.

 • Posodobitve: Če še vedno želite uporabljati naše izdelke in storitve in vaše ustrezne osebne podatke (ime, e-pošto, poštni naslov, telefonsko številko itd.) spremenite, nam to sporočite na info@benedetti.life, ali spremenite svoje osebne podatke v uporabniškem računu.
 • Izbris osebnih podatkov: Če želite v celoti odstraniti svoje podatke iz naših zbirk, nam pošljite zahtevo za izbris na info@benedetti.life.
 • Odjava (opt-out): Če vam ni všeč prejemanje e-poštnih sporočil ali drugih marketinških materialov, se lahko kadar koli odjavite s povezavo "odjava" v katerem koli marketinškem e-poštnem sporočilu, ki ga prejmete od nas. Žalostilo nas bo, če se boste odjavili, vendar spoštujemo vašo zasebnost.

Obravnava zahteve, ki jo pošljete na info@benedetti.life lahko traja do 10 dni. Po tem času bo zahteva obravnavana in v primeru, da izpolnjuje pogoje, v veljavi.

Ko bomo prejeli vaš odvzem privolitve, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke in jih bomo izbrisali, razen če je obdelava osebnih podatkov še naprej potrebna zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, določitev, izvedbo ali obrambo naših pravnih zahtevkov. Sporočili vam bomo, da je bil vaš umik privolitve upoštevan. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

INFORMACIJE O PRAVICAH POSAMENIKA KATEREGA PODATKE OBDELUJEMO

V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo imate pravico:

 • kadarkoli preklicati privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Če želite zgolj posodobiti osebne podatke, lahko to storite npr. v vašem uporabniškem računu na spletni strani;
 • do seznanitve: pridobiti potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dobiti dostop do vaših osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas ter kopijo teh informacij, dobiti informacije o namenih obdelave, vrstah osebnih podatkov, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ipd.;
 • da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke, ki se nanašajo na vas ter pravico, da osebne podatke dopolnite;
 • do izbrisa (pravica do pozabe): lahko zahtevate, da BENEDETTI brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na vas v določenih primerih, kadar obdelava ni več potrebna za namene, za katere so bili zbrani osebni podatki ali kako drugače obdelani, ali kadar smo zbrali osebne podatke na podlagi privolitve in prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov ipd.;
 • omejitve obdelave v določenih primerih, kot na primer kadar oporekate točnosti podatkov ipd.;
 • prenosljivosti podatkov. Pravico imate pridobiti osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico posredovati osebne podatke drugemu upravljavcu v določenih primerih;
 • kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami na podlagi našega zakonitega interesa, pravico ugovarjati neposrednemu trženju ter profiliranju, če je povezano z neposrednim trženjem;
 • izjaviti, da ima odločitev, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, pravne učinke, ki se navezujejo na vas ali bistveno vpliva na vas na podoben način ali pa za vas ne velja. Če je odločitev (1) nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in BENEDETTI ali (2) utemeljena z vašo izrecno, bomo izvedli ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov in zagotovili vsaj pravico do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve;
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, neodvisno od prej naštetih pravic, če ste prepričani, da obdelava vaših osebnih podatkov pomeni kršitev GDPR. Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: ip@ip-rs.si, telefon: 00386 1 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

Glede vseh navedenih pravic nas lahko kadarkoli kontaktirate:

 • na info@benedetti.life, ali
 • preko pošte ali osebno na naslovu podjetja: BENEDETTI LIFE, oblikovanje oblačil, d.o.o., Rožna dolina II/19, 1000 Ljubljana.

Zagotovili bomo, da bo zahtevi ugodeno nemudoma, vendar najkasneje v enem (1) mesecu. Zahtevane osebne podatke boste pridobili v strukturirani, strojno berljivi in splošno uporabni obliki. Prva kopija vaših osebnih podatkov v elektronski ali fizični obliki je brezplačna, vsako dodatno kopijo pa vam lahko zaračunamo, da pokrijemo stroške priprave kopije.

V primeru, da umaknete svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke in jih bomo izbrisali, razen če je obdelava osebnih podatkov še naprej potrebna zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, določitev, izvedbo ali obrambo naših pravnih zahtevkov. Sporočili vam bomo, da je bil vaš umik privolitve upoštevan. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. V primeru odstopa od sklenjene kupoprodajne pogodbe, to ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi pogodbe izvajala do njenega odstopa.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Posameznikove osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Anonimizirane podatke v nekaterih primerih hranimo dlje, vendar vedno na način in v obliki, iz katere se podatkom ne da slediti nazaj do vas in vas posledično identificirati oz. profilirati.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, izbrišemo osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega roka.

PIŠKOTKI

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih spletna strani shrani v naprave posameznikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom posameznika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletne strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je posameznik na primer upravičen do določenih popustov ali ugodnosti.

Piškotki omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami obiskovalcev spletnih strani. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko ocenimo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujamo na spletni strani.

Privoljenje v nameščanje piškotkov pa ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani. Brez teh piškotkov spletna stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov posameznik zavrne.

Od piškotkov lahko kadarkoli odstopite.

KATERE PIŠKOTKE UPORABLJAMO?

Domena

Ime

Trajanje

Namen

Kategorija

         

www.benedetti.life

cc_cookie_accept

leto dni

Piškotek zabeleži vašo nastavitev da dovolite zapis piškotkov

 

www.benedetti.life

cc_cookie_decline

leto dni

Piškotek zabeleži vašo nastavitev da ne želite beležiti piškotkov

 

www.benedetti.life

ASPSESSIONID

do zaprtja brskalnika

Za delovanje spletnega mesta je potreben sejni piškotek

 

www.benedetti.life

mypanel

do zaprtja brskalnika

Za delovanje spletnega mesta je potreben sejni piškotek

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju so opisane t.im. »Third-Party« tehnologije, ki nam in posledično tudi vam omogočajo izboljšanje uporabniške izkušnje in jo prilagodijo brskalni zgodovini vašega brskalnika. Omenjene tehnologije za delovanje koristijo (tudi) piškotke, od uporabe tehnologije pa se lahko odjavite.

GOOGLE ANALYTICS

Na naši spletni strani uporabljamo komponento Google Analytics. Google Analytics je storitev spletne analitike. Spletna analitika je zbiranje in analiza podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Služba za spletno analizo med drugim zbira podatke o spletnem mestu, s katerega je prišla oseba (tako imenovani »referrer«), o tem, katere podstrani so bile obiskane, ali kako pogosto in v kakšnem času si je ogled podstrani potekal. Spletna analitika se uporablja predvsem za optimizacijo spletnega mesta in za izvedbo analize stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Več o politiki zasebnosti Google Analytics si lahko preberete tukaj: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision.

GOOGLE reCAPTCHA

Google reCAPTCHA uporabljamo za zaščito naše spletne strani pred zlorabo. Google reCAPTCHA uporablja napredne tehnike analize tveganja, kar nam omogoča, da ločimo med t.im »boti« in ljudmi. Več informacij o Googlovem reCAPTCHA najdete tukaj: https://developers.google.com/recaptcha/.

UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča sprejetje ali zavrnitev vseh piškotkov, sprejetje samo določeno vrsto piškotkov ali pa posameznika opozori, da želi spletna stran shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.

PRIGLASITEV

Z uporabo te spletne strani se strinjate, da spletna stran nastavi nujne piškotke na vašem računalniku ali na mobilni napravi.

VARNOST

Prizadevamo si za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in imamo vzpostavljene razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo.

Kljub prizadevanju za zagotovitev varnosti lahko pride do vdora v naš sistem. V primeru da pride do spremenjenih, razkritih ali uničenih osebnih podatkov posameznika, bomo o slednjem obvestil posameznika preko e-pošte.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih. Te spletne strani imajo svoje politike zasebnosti, s katerimi se morate seznaniti sami, saj BENEDETTI ne prevzema nikakršne odgovornosti zanje.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo katerikoli del Politike zasebnosti, z objavo posodobitve ali spremembe na spletni strani brez predhodnega obvestila. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene Politike zasebnosti na naši spletni strani.